Inkomensondersteuning voor ondernemers en starters

Werkplein Fivelingo is er ook voor ondernemers en starters. Het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) is een inkomensvoorziening voor als u te weinig inkomen heeft, maar biedt ook mogelijkheden voor het verkrijgen van kapitaal voor investeringen. Werkplein Fivelingo is voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum het aanspreekpunt voor het Bbz.

Als startende ondernemer kunt u bij ons terecht voor:

  • Starten met behoud van uitkering
  • Voorbereidingkrediet
  • Begeleiding en hulp bij het opstellen van een ondernemingsplan
  • Het bepalen van uw geschiktheid als ondernemer
  • Maximaal 36 maanden periodieke uitkering als aanvulling op uw inkomen als uw bedrijfsinkomen te laag is
  • Startkapitaal in de vorm van een rentedragende lening of borgstelling

Als gevestigde ondernemer kunt u bij ons terecht voor:

  • 12-24 maanden periodieke uitkering, een aanvulling op uw inkomen als uw bedrijfsinkomen te laag is
  • 12 maanden aanvulling op uw inkomen ter overbrugging van de periode tot bedrijfsbeëindiging
  • Bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende lening of borgstelling
  • Periodieke uitkering als aanvulling op uw inkomen voor ondernemers van 55 jaar en ouder

Maatwerk

Bbz regelingen gelden in de meeste gevallen voor een bepaalde periode. Ook is er sprake van terugbetaling en rente als de aanvulling op het inkomen in de vorm van een rentedragende lening is verstrekt. Daarnaast worden er voorwaarden gesteld aan bijvoorbeeld het ondernemingsplan, de levensvatbaarheid van uw bedrijf en uw persoonlijke geschiktheid als ondernemer. De regeling is zodoende voor elke ondernemer anders. Wel staat vast dat de hoogte van de inkomensaanvulling nooit hoger is dan de bijstandsnorm voor uw gezin.

Meer informatie

Wilt u starten of hebt u op korte termijn een aanvulling op uw inkomen of bedrijfskapitaal nodig dan is het verstandig een afspraak met ons te maken. Hebt u een werkcoach bij Werkplein Fivelingo dan kunt u daarvoor bij hem of haar terecht.