Meer werkzoekenden uit de regio Groningen en Noord-Drenthe de kans geven om hun talenten in te zetten. Dat is wat supermarktketen Albert Heijn en de arbeidsmarktregio Werk in Zicht hebben afgesproken. Op 12 september ondertekenden zij een overeenkomst waar afspraken zijn vastgelegd over het werven, selecteren en plaatsen van werkzoekenden die wat extra ondersteuning nodig hebben.

Werkzoekenden uit de Participatiewet

Albert Heijn had al landelijke afspraken met het UWV over extra banen voor Wajongers. Die afspraken zijn nu uitgebreid voor werkzoekenden die onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Een logische stap, want Werk in Zicht is het samenwerkingsverband tussen gemeenten en UWV. Daarmee heeft Albert Heijn nu eenduidige afspraken en één contactpersoon voor 27 gemeenten en UWV vanuit Werk in Zicht.

Goed voorbeeld doet volgen

Roeland van der Schaaf, bestuursvoorzitter van Werk in Zicht: “Ik ben blij dat Albert Heijn op deze manier de samenwerking aangaat met Werk in Zicht. We zijn immers samen verantwoordelijk om werkzoekenden die aan de zijlijn staan mee te laten doen. Ik vertrouw erop dat meer organisaties deze afspraak met de arbeidsmarktregio gaan maken.”

“Door uniforme afspraken vast te leggen en één aanspreekpunt is het voor ons eenvoudiger om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Daarbij richten we ons vooral op wat de medewerker wél kan,” aldus Simone Jansen, Projectmanager Participatie bij Albert Heijn.

Arbeidsmarktregio Werk in Zicht

werkinzicht.nl

Foto: Ondertekening samenwerking Albert Heijn en Werk in Zicht
Bron: werk in Zicht