Bedragen en betaaldata 2018

Op deze pagina vindt u uitleg en bedragen met betrekking tot de inkomensnormen van minimaregelingen, de kostendelersnorm, de hoogte van uw uitkering en betaaldata in 2018.

Norm 110% en 130% als u gebruik wilt maken van een minimaregeling

Is uw gezinsinkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm, dan hebt u mogelijk recht op extra inkomen en andere voordelen. Voorbeelden daarvan zijn de Participatieregeling en het Kindpakket (zie ook www.kansvooruwkind.nl). Voor de Collectieve ziektekostenverzekering geldt een norm van 130% van de bijstandsnorm. De norm die voor u van toepassing is, hangt samen met uw leefvorm.

Op de website www.berekenuwrecht.nl kunt u kijken waar u mogelijk recht op heeft. Wilt u gebruik maken van deze regelingen dan kunt u dat aanvragen bij Werkplein Fivelingo.

Kostendelersnorm

Als u met één of meerdere meerderjarige personen uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, is de kostendelersnorm op u van toepassing. Uw gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning. Bij iedere extra meerderjarige persoon in uw woning neemt de hoogte van uw norm af omdat u met meer mensen uw kosten kunt delen. Dit leidt tot de volgende percentages per type huishouden:

Huishoudtype % van bijstandsnorm

100% = uitkering voor (echt)paren

 1 persoon  70% (= alleenstaande norm)
 2 personen 50%
 3 personen 43,33%
 4 personen 40%
 5 personen 38%

 

Bedragen 1 juli 2018  t/m 31 december 2018

De bijstandsnormen zijn gewijzigd per 1 juli 2018 als gevolg van de koppeling aan het minimumloon. Alle bijstandsnormen en bedragen zijn in € (euro’s) en per maand:

18, 19 of 20 jaar

Leefvorm Netto Vakantie
geld 5%
Totaal 110% 130%
Zonder kinderen      
Alleenstaande
18-20 jr
€ 233,71 € 12,30 € 246,01 € 270,61 319,813
Echt(paar),
beide 18-20
€ 467,42 € 24,60 € 492,02 € 541,22 € 639,63
Echt(paar),
18-20, partner 21-26 jr
€ 909,95 € 47,89 € 957,84 €1.053,62 € 1.245,19
Met kinderen
Alleenstaande ouder, 18-20 jr € 233,71 € 12,30 € 246,01 € 270,61 € 319,81
Echt(paar),
18-20,partner 21-26 jr
€ 737,91 € 38,84 € 776,75 € 854,43 € 1.009,78
Echt(paar),
beide <21 jr
€1.180,44 € 62,13 €1.242,57 €1.366,83 € 1.615,34

 

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

Leefvorm Netto Vakantie
geld 5%
Totaal 110% 130%
Alleenstaande € 946,73 € 49,83 € 996,56 €1.096,22 €1.295,53
Echt(paar) €1.352,48 € 71,18 €1.423,66 €1.566,03 €1.850,76

 

Pensioengerechtigde leeftijd en ouder

Leefvorm Netto Vakantie
geld 5%
Totaal 110% 130%
Alleenstaande €1.065,36 € 56,07 €1.121,43 €1.233,57 €1.457,86
Echt(paar) €1.456,52 € 76,66 €1.533,18 €1.686,50 €1.993,13

 

U verblijft in een inrichting

Leefvorm Netto Vakantie
geld 5%
Totaal
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 332,06 € 17,48 € 349,54
Echt(paar) € 543,22 € 28,59 € 571,81

 

IOAW

Leefvorm Bruto per maand inclusief 8% vakantiegeld
Echt(paar), beide 21 jaar of ouder € 1.646,58
Alleenstaande 23 jaar of ouder € 1.271,48
Alleenstaande  hoofdverblijf met één
of meer meerderjarige personen
€ 935,33

 

 

IOAZ

Leefvorm Bruto per maand inclusief 8% vakantiegeld
Echt(paar), beide 21 jaar of ouder € 1.646,58
Alleenstaande 23 jaar of ouder € 1.271,48
Alleenstaande  hoofdverblijf met één
of meer meerderjarige personen
€ 935,33
IOAZ inkomensgrens € 24.540

 

 Maximaal toegestaan vermogen 2018

Leefvorm Bruto per maand inclusief 8% vakantiegeld
Alleenstaande, zonder een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 6.020,-
Alleenstaande, maar met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 12.040,-
Echt(paar) € 11.880,-
Maximaal  eigen vermogen in het eigen huis, box 1 € 50.800,-

Dit bedrag is het verschil tussen de waarde van het huis en uw hypotheekschuld.

 

 Maximaal toegestaan vermogen 2018

Leefvorm Bruto per maand inclusief 8% vakantiegeld
Alleenstaande, zonder een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 6.020,-
Alleenstaande, maar met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 12.040,-
Echt(paar) € 12.040,-
Maximaal  eigen vermogen in het eigen huis, box 1 € 50.800,-

Dit bedrag is het verschil tussen de waarde van het huis en uw hypotheekschuld.

Betaaldata 2018

Op de betaaldatum moeten de uitkeringen door ons op de bankrekeningen zijn overgemaakt. Op ING-rekeningen staat het geld vaak een of twee dagen later.

Januari 25 januari
Februari 28 februari
Maart 29 maart
April 30 april
Mei 31 mei
Vakantiegeld 11 juni
Juni 29 juni
Juli 31 juli
Augustus 31 augustus
September 28 september
Oktober 31 oktober
November 30 november
December 20 december