Bedragen en betaaldata 2019

Op deze pagina vindt u uitleg en bedragen met betrekking tot de inkomensnormen van minimaregelingen, de kostendelersnorm, de hoogte van uw uitkering en betaaldata in 2019.

Norm 110% en 130% als u gebruik wilt maken van een minimaregeling

Is uw gezinsinkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm, dan hebt u mogelijk recht op extra inkomen en andere voordelen. Voorbeelden daarvan zijn de Participatieregeling en het Kindpakket (zie ook www.kansvooruwkind.nl). Voor de Collectieve ziektekostenverzekering geldt een norm van 130% van de bijstandsnorm. De norm die voor u van toepassing is, hangt samen met uw leefvorm.

Op de website www.berekenuwrecht.nl kunt u kijken waar u mogelijk recht op heeft. Wilt u gebruik maken van deze regelingen dan kunt u dat aanvragen bij Werkplein Fivelingo.

Kostendelersnorm

Als u met één of meerdere meerderjarige personen uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, is de kostendelersnorm op u van toepassing. Uw gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning. Bij iedere extra meerderjarige persoon in uw woning neemt de hoogte van uw norm af omdat u met meer mensen uw kosten kunt delen. Dit leidt tot de volgende percentages per type huishouden:

Huishoudtype % van bijstandsnorm

100% = uitkering voor (echt)paren

 1 persoon  70% (= alleenstaande norm)
 2 personen 50%
 3 personen 43,33%
 4 personen 40%
 5 personen 38%

 

Bedragen 1 juli 2019 t/m 31 december 2019

De bijstandsnormen zijn gewijzigd per 1 januari 2019 als gevolg van de koppeling aan het minimumloon. Deze normen worden gepubliceerd in de normenbrief, zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/05/20/normenbrief-1-juli-2019—informatie-voor-gemeenten

Alle bijstandsnormen en bedragen zijn in € (euro’s) en per maand:

 

18, 19 of 20 jaar

Leefvorm Netto Vakantie
geld 5%
Totaal 110% 130%
Zonder kinderen      
Alleenstaande
18-20 jr
€ 241,67 € 12,72 € 254,39 € 279,83 330,707
(Echt)paar,
beide 18-20
€ 483,34 € 25,44 € 508,78 € 559,66 € 661,41
(Echt)paar,
18-20, partner 21-26 jr
€ 940,89 € 49,52 € 990,41 €1.089,45 € 1.287,53
Met kinderen
Alleenstaande ouder, 18-20 jr € 241,67 € 12,72 € 254,39 € 279,83 € 330,71
(Echt)paar,
18-20,partner 21-26 jr
€ 763,03 € 40,16 € 803,19 € 883,51 € 1.044,15
(Echt)paar,
beide <21 jr
€1.220,58 € 64,24 €1.284,82 €1.413,30 € 1.670,27

 

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

Leefvorm Netto Vakantie
geld 5%
Totaal 110% 130%
Alleenstaande € 978,90 € 51,52 €1.030,42 €1.133,46 €1.339,55
(Echt)paar €1.398,43 € 73,60 €1.472,03 €1.619,23 €1.913,64

 

Pensioengerechtigde leeftijd en ouder

Leefvorm Netto Vakantie
geld 5%
Totaal 110% 130%
Alleenstaande €1.096,33 € 57,70 €1.154,03 €1.269,43 €1.500,24
(Echt)paar €1.492,93 € 78,58 €1.571,50 €1.728,65 €2.042,95

 

U verblijft in een inrichting

Leefvorm Netto Vakantie
geld 5%
Totaal
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 309,97 € 16,31 € 326,28
(Echt)paar € 482,13 € 25,38 € 507,51
Bijdrage zorgpremie Alleenstaande € 35
Bijdrage zorgpremie

(Echt)paar

€ 75

 

IOAW

Leefvorm Bruto per maand inclusief 8% vakantiegeld
Werkloze werknemer met (gehuwde) partner, beiden 21 jaar of ouder € 1.668,50
Alleenstaande werkloze werknemer € 1.299,62
Alleenstaande werkloze werknemer met
1 of meer meerderjarige medebewoners
€ 834,25

 

IOAZ

Leefvorm Bruto per maand inclusief 8% vakantiegeld
Gehuwde en ongehuwde partners, beiden 21 jaar of ouder € 1.668,50
Alleenstaande € 1.299,62
Alleenstaande met 1 of meer meerderjarige medebewoners € 834,25
Eigen vermogen is vrijgesteld tot € 134.521
Uw pensioenvoorziening bedrijfspensioen  vrijgesteld tot € 126.970

 

 

Maximaal toegestaan vermogen 2019

Leefvorm Bruto per maand inclusief 8% vakantiegeld
Alleenstaande, zonder een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 6.120,-
Alleenstaande, maar met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 12.240,-
(Echt)paar € 12.240,-
Maximaal  eigen vermogen in het eigen huis, box 1 € 51.600,-

Dit bedrag is het verschil tussen de waarde van het huis en uw hypotheekschuld.

 

 

 

 

Betaaldata 2019

Op de betaaldatum moeten de uitkeringen door ons op de bankrekeningen zijn overgemaakt. Op ING-rekeningen staat het geld vaak een of twee dagen later.

Januari 25 januari
Februari 28 februari
Maart 29 maart
April 30 april
Mei 31 mei
Vakantiegeld 7 juni
Juni 28 juni
Juli 29 juli
Augustus 30 augustus
September 30 september
Oktober 31 oktober
November 29 november
December 20 december