Bedragen en betaaldata 2020

Op deze pagina vindt u uitleg en bedragen met betrekking tot de inkomensnormen van minimaregelingen, de kostendelersnorm, de hoogte van uw uitkering en betaaldata in 2019.

Norm 110% en 130% als u gebruik wilt maken van een minimaregeling

Is uw gezinsinkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm, dan hebt u mogelijk recht op extra inkomen en andere voordelen. Voorbeelden daarvan zijn de Participatieregeling en het Kindpakket (zie ook www.kansvooruwkind.nl). Voor de Collectieve ziektekostenverzekering geldt een norm van 130% van de bijstandsnorm. De norm die voor u van toepassing is, hangt samen met uw leefvorm.

Op de website www.berekenuwrecht.nl kunt u kijken waar u mogelijk recht op heeft. Wilt u gebruik maken van deze regelingen dan kunt u dat aanvragen bij Werkplein Fivelingo.

Kostendelersnorm

Als u met één of meerdere meerderjarige personen uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, is de kostendelersnorm op u van toepassing. Uw gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning. Bij iedere extra meerderjarige persoon in uw woning neemt de hoogte van uw norm af omdat u met meer mensen uw kosten kunt delen. Dit leidt tot de volgende percentages per type huishouden:

Huishoudtype % van bijstandsnorm

100% = uitkering voor (echt)paren

 1 persoon  70% (= alleenstaande norm)
 2 personen 50%
 3 personen 43,33%
 4 personen 40%
 5 personen 38%

 

Bedragen 1 januari 2020 t/m 1 juli 2020

De bijstandsnormen zijn gewijzigd per 1 januari 2020 als gevolg van de koppeling aan het minimumloon. Deze normen worden gepubliceerd in de normenbrief, zie de pagina

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020

Betaaldata 2020

Op de betaaldatum moeten de uitkeringen door ons op de bankrekeningen zijn overgemaakt. Op ING-rekeningen staat het geld vaak een of twee dagen later.

24 januari
28 februari
27 maart
30 april
29 mei
11 juni vakantiegeld
29 juni
31 juli
28 augustus
30 september
30 oktober
27 november
22 december