Bedragen en betaaldata 2020


Op deze pagina vindt u uitleg en bedragen met betrekking tot de inkomensnormen van minimaregelingen, de kostendelersnorm, de hoogte van uw uitkering en betaaldata in 2020.


Norm 110% en 130% als u gebruik wilt maken van een minimaregeling

Is uw gezinsinkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm, dan hebt u mogelijk recht op extra inkomen en andere voordelen. Voorbeelden daarvan zijn de Participatieregeling en het Kindpakket (zie ook www.kansvooruwkind.nl). Voor de Collectieve ziektekostenverzekering geldt een norm van 130% van de bijstandsnorm. De norm die voor u van toepassing is, hangt samen met uw leefvorm.

Op de website www.berekenuwrecht.nl kunt u kijken waar u mogelijk recht op heeft. Wilt u gebruik maken van deze regelingen dan kunt u dat aanvragen bij Werkplein Fivelingo.


Kostendelersnorm

Als u met één of meerdere meerderjarige personen uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, is de kostendelersnorm op u van toepassing. Uw gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning. Bij iedere extra meerderjarige persoon in uw woning neemt de hoogte van uw norm af omdat u met meer mensen uw kosten kunt delen. Dit leidt tot de volgende percentages per type huishouden:

Huishoudtype % van bijstandsnorm

 

100% = uitkering voor (echt)paren

 1 persoon  70% (= alleenstaande norm)
 2 personen 50%
 3 personen 43,33%
 4 personen 40%
 5 personen 38%

Betaaldata 2020

Op de betaaldatum moeten de uitkeringen door ons op de bankrekeningen zijn overgemaakt. Op ING-rekeningen staat het geld vaak een of twee dagen later.

24 januari
28 februari
27 maart
 
30 april
29 mei
11 juni vakantiegeld
29 juni
 
31 juli
28 augustus
30 september
 
30 oktober
27 november
22 december

Bedragen 1 juli 2020 t/m 31 december 2020

De bijstandsnormen zijn gewijzigd per 1 juli 2020 als gevolg van de koppeling aan het minimumloon. 


netto per maand 5% vakantie-toeslag inclusief vakantie-toeslag 110% inclusief vakantie-toeslag 130% inclusief vakantie-toeslag
Jonger dan 21 jaar, geen kind(eren)


alleenstaand, 18, 19 of 20 jaar € 248,37 € 13,07 € 261,44 € 287,58 € 339,87
(echt)paar, beiden 18 ,19 of 20 jaar € 496,74 € 26,14 € 522,88 € 575,17 € 679,74
(echt)paar, één partner is 18, 19 of 20 jaar, € 967,00 € 50,89 € 1.017,89 € 1.119,68 € 1.323,26


Jonger dan 21 jaar, met kind(eren)


alleenstaand, 18, 19 of 20 jaar € 248,37 € 13,07 € 261,44 € 287,58 € 339,87
(echt)paar, beiden 18, 19 of 20 jaar € 784,19 € 41,27 € 825,46 € 908,01 € 1.073,10
(echt)paar, één partner is 18, 19 of 20 jaar, € 1.254,45 € 66,02 € 1.320,47 € 1.452,52 € 1.716,61


21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd


alleenstaand, met of zonder kind(eren), geen andere meerderjarige perso(o)n(en) met het hoofdverblijf in de woning € 1.006,08 € 52,95 € 1.059,03 € 1.164,93 € 1.376,74
(echt)paar, beiden jonger dan de AOW-leeftijd, geen andere meerderjarige perso(o)nen met het hoofdverblijf in dezelfde woning € 1.437,26 € 75,65 € 1.512,90 € 1.664,19 € 1.966,77


Pensioengerechtigde leeftijd


een alleenstaande, met of zonder kind(eren), geen andere meerderjarige perso(o)n(en) met het hoofdverblijf in dezelfde woning € 1.125,05 € 59,21 € 1.184,26 € 1.302,69 € 1.539,54
(echt)paar, één of beide partners hebben de AOW-leeftijd, geen andere meerderjarige perso(o)nen met het hoofdverblijf in dezelfde woning € 1.526,54 € 80,34 € 1.606,88 € 1.767,57 € 2.088,94


Verblijf in een inrichting 


alleenstaand, met of zonder kinderen € 318,56 € 16,77 € 335,33 € 368,86 € 435,93
(echt)paar € 495,51 € 26,08 € 521,59 € 573,75 € 678,07


IOAW
Leefvorm Bruto per maand inclusief vakantiegeldEcht(paar), beide 21 jaar of ouder € 1.689,30Alleenstaande 23 jaar of ouder € 1.328,71Alleenstaande  hoofdverblijf met één € 844,65of meer meerderjarige personen

IOAZ
Leefvorm Bruto per maand inclusief  vakantiegeldDe gewezen zelfstandige en de echtgenoot € 1.689,30Alleenstaande gewezen zelfstandige € 1.328,71Alleenstaande  die hoofdverblijf deelt met één € 844,65of meer meerderjarige personenIOAZ inkomensgrens € 25.909
Maximaal toegestaan vermogen

Woning
€ 52.500
Gezamenlijke huishouding
€ 12.450
Alleenstaande ouder
€ 12.450
Alleenstaande
€  6.225