Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 9 november 2017?

Beschut Werk Op 19 september 2017 zijn de drie DAL gemeenteraden bijeengekomen voor de presentatie over Beschut Werk. De drie gemeenten zijn volgens de nieuwe gemeenteraad verantwoordelijk voor strategisch beleid. Beschut Werk is het eerste beleidsonderwerp dat de drie gemeenten samen ontwikkelen. Er is besproken hoe zij de koers bepalen voor Beschut Werk voor de … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 9 november 2017?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 14 september 2017?

De Cliëntenraad vergaderde 14 september 2017 en besprak daarin de voortgang van de fusie ISD Noordoost/Fivelingo en de methodische werkwijze Werkrotonde. Voortgang Fusie ISD Noordoost /Fivelingo De fusie tot Werkplein Fivelingo ligt al weer enige maanden achter ons. De dienstverleningsovereenkomst voor 2017 is geformuleerd. De fusie kende een lange aanlooptijd. Alle medewerkers en leidinggevenden zijn met … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 14 september 2017?

Waar hield de Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo zich mee bezig op 06 juli 2017?

De Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo sprak over de voortgang werkgroepen Cliëntenraad, Nieuw Beschut Werk, Presentatie Werkrotonde, Voortgang Fusie ISD Noordoost/Fivelingo en Project Vroeg Signalering Schulden. Voortgang werkgroepen Cliëntenraad Onderwerp Fusie ISD Noordoost/Fivelingo: Aangezien dit een lastig onderwerp is omdat er heel veel veranderingen gaan plaats vinden is er tot nu toe nog niet een concreet … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo zich mee bezig op 06 juli 2017?

Goed nieuws van de Cliëntenraad over Project Vroegsignalering Schulden

Bij de Cliëntenraad kwam onlangs het goede nieuws binnen dat het Project Vroegsignalering Schulden voortgezet gaat worden bij Werkplein Fivelingo. In elk geval tot januari 2018 waarna het  een structurele vorm krijgt en wordt opgenomen in de dienstverlening. De Cliëntenraad heeft net als het Werkplein zelf een positief advies gegeven aan de raad om dit … Lees verder Goed nieuws van de Cliëntenraad over Project Vroegsignalering Schulden

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 1 juni 2017?

Nieuwe Cliëntenraadsleden, Flextensie, Beleid Coördinerend Overleg (BCO) en Cliëntenraad<> Adviesraad Sociaal Domein Nieuwe Cliëntenraadsleden Tijdens de vergadering van 01 juni 2017 zijn twee nieuwe leden voor de Cliëntenraad geïntroduceerd. Het heeft een tijdje geduurd voordat we geschikte kandidaten hebben kunnen krijgen, maar uiteindelijk zijn de plekken voor zowel de Gemeente Delfzijl als voor de Gemeente … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 1 juni 2017?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 9 maart 2017?

Agendapunten van de vergadering van 9 maart 2017 waren: Nieuwe Cliëntenraadsleden Flextensie Agenda punten 2017 Cliëntenraad Nieuwe Cliëntenraadsleden en onafhankelijke voorzitter De Cliëntenraad is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Wij zijn op zoek naar een lid afkomstig uit de gemeente Delfzijl en naar een lid afkomstig uit de gemeente Appingedam. Beiden moeten beschikken … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 9 maart 2017?