Waar hield de cliëntenraad zich mee bezig op 31 oktober 2019?

Stand van zaken evaluatie participatieregeling minima, Stand van zaken Nieuw Beschut Werk, Voortgang enquête Cliëntenraad en Uitleg over bescherming van persoonsgegevens Stand van zaken evaluatie participatieregeling minima (Trudy Hulsman) De Cliëntenraad heeft een aantal jaren geleden een advies ingediend voor de verhoging van het participatiefonds voor volwassenen en een advies voor de verkorting van de … Lees verder Waar hield de cliëntenraad zich mee bezig op 31 oktober 2019?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 26 september 2019

Vervolg enquête, Nieuw Beschut Werk, Nieuwe Cliëntenraadsleden en bekendheid Cliëntenraad Vervolg enquête Zoals jullie hebben kunnen lezen en sommigen hebben kunnen ervaren is er in december vorig jaar een enquête gehouden onder de klanten van Werkplein Fivelingo. Deze enquête is uitgevoerd door Werkplein Fivelingo in opdracht van de Cliëntenraad. De enquête is in eerste instantie … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 26 september 2019

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 mei 2019?

  Onderwerpen Stand van zaken voorstel Individuele inkomenstoeslag Stand van zaken nieuw Beschut Werk Voortgang enquête Cliëntenraad Stand van zaken voorstel Individuele inkomenstoeslag (ITT) Het voorstel om de referteperiode van de IIT te verkorten van 5 naar 3 jaar voor een bepaalde groep uitkeringsgerechtigden loopt. De voorbereiding van het voorstel wordt eerst besproken met de … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 mei 2019?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 mei 2019

Tijdens de bijeenkomst op 16 mei 2019 sprak de Cliëntenraad over de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) , nieuw Beschut Werk en de voortgang enquête Cliëntenraad. De Cliëntenraad is al enige tijd bezig met de IIT, met name om de referteperiode te verkorten van 5 naar 3 jaar voor een bepaalde groep uitkeringsgerechtigden. Dit voorstel van de Cliëntenraad … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 mei 2019

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 7 maart 2019?

Op 7 maart j.l sprak de Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo over het voorstel Participatiefonds en Individuele Inkomens Toeslag (IIT) en de enquête Cliëntenraad. Participatiefonds De Cliëntenraad maakt zich nog steeds hard voor het verhogen van het Participatiefonds voor volwassenen. Dit onderwerp loopt al een hele tijd en het wachten was op een evaluatie hierover. Tijdens … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 7 maart 2019?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 24 januari 2019?

Op 24 januari j.l. kwam de Cliëntenraad bijeen en sprak over: Beleidsregels inkomstenvrijlating, Ontwikkelingen samenvoeging Cliëntenraad WPF/Raad sociaal domein, Voortgang en uitslag enquête Cliëntenraad, Vacature Appingedam Beleidsregels inkomstenvrijlating De Cliëntenraad heeft een stuk ontvangen ter advisering over de inkomstenvrijlating.                                            De beleidregels inkomstenvrijlating Participatiewet, IOAW en IOAZ 2019 gelden voor de 3 gemeenten Delfzijl, Appingedam en … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 24 januari 2019?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 13 December 2018

In de laatste vergadering van 2018 sprak de Cliëntenraad over voortgang enquête Cliëntenraad, TOPwerk, Bestuursvergadering van 22 november 2018, vacature Appingedam Voortgang enquête Cliëntenraad De enquête die de Cliëntenraad wil gaan houden onder de klanten van Werkplein Fivelingo is door beide partijen goedgekeurd en zal nu definitief worden uitgezet. De vragenlijst van de enquête zal in … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 13 December 2018

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 10 november 2018?

Uw Cliëntenraad besprak tijdens de vergadering d.d. 10 november 2018 de volgende onderwerpen: Sociaal makelaar, Voortgang enquête Cliëntenraad. Sociaal makelaar Tijdens de vergadering heeft de Cliëntenraad het gehad over de sociaal makelaar. De sociaal makelaar is aangesteld door de gemeente Delfzijl en wordt uitgevoerd door Jan Baarveld. De sociaal makelaar gaat in gesprek met mensen die … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 10 november 2018?

Waar hield de cliëntenraad zich mee bezig op 20 september 2018?

Tijdens de vergadering van donderdag 20 september 2018 heeft de Cliëntenraad het gehad over de voortgang van Beschut Werk. Het traject Beschut Werk zit nog in de onderzoeksfase. Er wordt veel informatie verzamelt hoe het nu precies werkt Beschut Werk. Er wordt gekeken bij werkgevers die mensen met Beschut Werk in dienst hebben. Daar wordt … Lees verder Waar hield de cliëntenraad zich mee bezig op 20 september 2018?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 14 juni 2018?

Op 14 juni 2018 besprak de Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo de volgende onderwerpen: Informatie Cliëntenraad Protocol huisbezoek Werkplein Fivelingo Verordening Cliëntenparticipatie en voortgang toekomstige samenvoeging adviesraad Sociaal Domein Voorstel inkomstenvrijlating Ontwikkeling Werkplein Fivelingo Informatie Cliëntenraad Tijdens de vergadering van donderdag 14 juni 2018 zijn een aantal punten over de Cliëntenraad besproken. De Cliëntenraad had voor … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 14 juni 2018?