Waar hield de cliëntenraad zich mee bezig op 20 september 2018?

Tijdens de vergadering van donderdag 20 september 2018 heeft de Cliëntenraad het gehad over de voortgang van Beschut Werk. Het traject Beschut Werk zit nog in de onderzoeksfase. Er wordt veel informatie verzamelt hoe het nu precies werkt Beschut Werk. Er wordt gekeken bij werkgevers die mensen met Beschut Werk in dienst hebben. Daar wordt … Lees verder Waar hield de cliëntenraad zich mee bezig op 20 september 2018?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 14 juni 2018?

Op 14 juni 2018 besprak de Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo de volgende onderwerpen: Informatie Cliëntenraad Protocol huisbezoek Werkplein Fivelingo Verordening Cliëntenparticipatie en voortgang toekomstige samenvoeging adviesraad Sociaal Domein Voorstel inkomstenvrijlating Ontwikkeling Werkplein Fivelingo Informatie Cliëntenraad Tijdens de vergadering van donderdag 14 juni 2018 zijn een aantal punten over de Cliëntenraad besproken. De Cliëntenraad had voor … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 14 juni 2018?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 8 maart 2018?

Op 8 maart kwam de Cliëntenraad bij elkaar en sprak over de onderwerpen:  Eindrapport Project vroegsignalering schulden, Ontwikkelingen Werkplein Fivelingo,  Voortgang werkgroepen Cliëntenraad Eindrapport Project vroegsignalering schulden Tijdens de vergadering van 08 maart 2018 heeft de Cliëntenraad het gehad over het eindrapport van het project vroegsignalering schulden onder leiding van Miriam van Bostelen. In het … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 8 maart 2018?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 25 januari 2018?

De Cliëntenraad kwam 25 januari 2018 bij elkaar om te spreken over Verordeningen Werkplein Fivelingo, Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2018 WPF en de Voortgang werkgroepen Cliëntenraad. Verordeningen Werkplein Fivelingo Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe jaar 2018 heeft de Cliëntenraad het gehad over een aantal verordeningen. In verband met de fusie van ISD Noordoost en het … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 25 januari 2018?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 9 november 2017?

Beschut Werk Op 19 september 2017 zijn de drie DAL gemeenteraden bijeengekomen voor de presentatie over Beschut Werk. De drie gemeenten zijn volgens de nieuwe gemeenteraad verantwoordelijk voor strategisch beleid. Beschut Werk is het eerste beleidsonderwerp dat de drie gemeenten samen ontwikkelen. Er is besproken hoe zij de koers bepalen voor Beschut Werk voor de … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 9 november 2017?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 14 september 2017?

De Cliëntenraad vergaderde 14 september 2017 en besprak daarin de voortgang van de fusie ISD Noordoost/Fivelingo en de methodische werkwijze Werkrotonde. Voortgang Fusie ISD Noordoost /Fivelingo De fusie tot Werkplein Fivelingo ligt al weer enige maanden achter ons. De dienstverleningsovereenkomst voor 2017 is geformuleerd. De fusie kende een lange aanlooptijd. Alle medewerkers en leidinggevenden zijn met … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 14 september 2017?

Waar hield de Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo zich mee bezig op 06 juli 2017?

De Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo sprak over de voortgang werkgroepen Cliëntenraad, Nieuw Beschut Werk, Presentatie Werkrotonde, Voortgang Fusie ISD Noordoost/Fivelingo en Project Vroeg Signalering Schulden. Voortgang werkgroepen Cliëntenraad Onderwerp Fusie ISD Noordoost/Fivelingo: Aangezien dit een lastig onderwerp is omdat er heel veel veranderingen gaan plaats vinden is er tot nu toe nog niet een concreet … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo zich mee bezig op 06 juli 2017?

Goed nieuws van de Cliëntenraad over Project Vroegsignalering Schulden

Bij de Cliëntenraad kwam onlangs het goede nieuws binnen dat het Project Vroegsignalering Schulden voortgezet gaat worden bij Werkplein Fivelingo. In elk geval tot januari 2018 waarna het  een structurele vorm krijgt en wordt opgenomen in de dienstverlening. De Cliëntenraad heeft net als het Werkplein zelf een positief advies gegeven aan de raad om dit … Lees verder Goed nieuws van de Cliëntenraad over Project Vroegsignalering Schulden

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 1 juni 2017?

Nieuwe Cliëntenraadsleden, Flextensie, Beleid Coördinerend Overleg (BCO) en Cliëntenraad<> Adviesraad Sociaal Domein Nieuwe Cliëntenraadsleden Tijdens de vergadering van 01 juni 2017 zijn twee nieuwe leden voor de Cliëntenraad geïntroduceerd. Het heeft een tijdje geduurd voordat we geschikte kandidaten hebben kunnen krijgen, maar uiteindelijk zijn de plekken voor zowel de Gemeente Delfzijl als voor de Gemeente … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 1 juni 2017?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 9 maart 2017?

Agendapunten van de vergadering van 9 maart 2017 waren: Nieuwe Cliëntenraadsleden Flextensie Agenda punten 2017 Cliëntenraad Nieuwe Cliëntenraadsleden en onafhankelijke voorzitter De Cliëntenraad is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Wij zijn op zoek naar een lid afkomstig uit de gemeente Delfzijl en naar een lid afkomstig uit de gemeente Appingedam. Beiden moeten beschikken … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 9 maart 2017?