Wat leverde de enquête van de cliëntenraad op?

De cliëntenraad heeft een enquête uitgevoerd onder alle cliënten van het Werkplein Fivelingo. Deze werd uitgevoerd om iets meer over onze cliënten te weten te komen, zodat de CR zijn werk beter kan uitvoeren. Ook was het de bedoeling om meer bekendheid te krijgen onder de cliënten.  Er zijn iets meer dan 1500 papieren formulieren verstuurd, de … Lees verder Wat leverde de enquête van de cliëntenraad op?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 juli 2020?

Hier hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 juli 2020: Voortgang enquête CliëntenraadAnalyse/verslag onderzoek Wegwijzer Aanpak Meer mensen aan het werkStand van zaken Nieuw Beschut WerkSamenvoeging Cliëntenraad WPF en Adviesraad Sociaal DomeinOpvolging ambtelijk secretaris Voortgang enquête Cliëntenraad                                     … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 juli 2020?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 5 maart 2020

Activeringsbijeenkomsten en het vervolg, Voortgang enquête Cliëntenraad, Analyse/verslag onderzoek Wegwijzer, Samenvoeging Cliëntenraad WPF en adviesraad Sociaal Domein, Stand van zaken nieuw Beschut Werk, Stand van zaken voorstel Cliëntenraad inzake minimaregeling en IIT, Uitnodigingsbrieven en Opvolging Ambtelijk secretaris Activeringsbijeenkomsten en het vervolg Bij de vorige vergadering is uitgelegd hoe de activeringsbijeenkomsten plaatsvinden. Ook is er toen … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 5 maart 2020

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 30 januari 2020?

Analyse/verslag onderzoek Wegwijzer, Activeringsbijeenkomsten en het vervolg, Voortgang enquête Cliëntenraad, Samenvoeging Cliëntenraad WPF en adviesraad Sociaal Domein, Stand van zaken voorstel Cliëntenraad inzake minimaregeling en IIT, Uitnodigingsbrieven en Opvolging ambtelijk secretaris Analyse/verslag onderzoek Wegwijzer Het onderzoek Wegwijzer is in opdracht van de gemeente uitgevoerd door een extern bedrijf.                … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 30 januari 2020?

Waar hield de cliëntenraad zich mee bezig op 31 oktober 2019?

Stand van zaken evaluatie participatieregeling minima, Stand van zaken Nieuw Beschut Werk, Voortgang enquête Cliëntenraad en Uitleg over bescherming van persoonsgegevens Stand van zaken evaluatie participatieregeling minima (Trudy Hulsman) De Cliëntenraad heeft een aantal jaren geleden een advies ingediend voor de verhoging van het participatiefonds voor volwassenen en een advies voor de verkorting van de … Lees verder Waar hield de cliëntenraad zich mee bezig op 31 oktober 2019?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 26 september 2019

Vervolg enquête, Nieuw Beschut Werk, Nieuwe Cliëntenraadsleden en bekendheid Cliëntenraad Vervolg enquête Zoals jullie hebben kunnen lezen en sommigen hebben kunnen ervaren is er in december vorig jaar een enquête gehouden onder de klanten van Werkplein Fivelingo. Deze enquête is uitgevoerd door Werkplein Fivelingo in opdracht van de Cliëntenraad. De enquête is in eerste instantie … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 26 september 2019

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 mei 2019?

  Onderwerpen Stand van zaken voorstel Individuele inkomenstoeslag Stand van zaken nieuw Beschut Werk Voortgang enquête Cliëntenraad Stand van zaken voorstel Individuele inkomenstoeslag (ITT) Het voorstel om de referteperiode van de IIT te verkorten van 5 naar 3 jaar voor een bepaalde groep uitkeringsgerechtigden loopt. De voorbereiding van het voorstel wordt eerst besproken met de … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 mei 2019?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 mei 2019

Tijdens de bijeenkomst op 16 mei 2019 sprak de Cliëntenraad over de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) , nieuw Beschut Werk en de voortgang enquête Cliëntenraad. De Cliëntenraad is al enige tijd bezig met de IIT, met name om de referteperiode te verkorten van 5 naar 3 jaar voor een bepaalde groep uitkeringsgerechtigden. Dit voorstel van de Cliëntenraad … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 mei 2019

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 7 maart 2019?

Op 7 maart j.l sprak de Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo over het voorstel Participatiefonds en Individuele Inkomens Toeslag (IIT) en de enquête Cliëntenraad. Participatiefonds De Cliëntenraad maakt zich nog steeds hard voor het verhogen van het Participatiefonds voor volwassenen. Dit onderwerp loopt al een hele tijd en het wachten was op een evaluatie hierover. Tijdens … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 7 maart 2019?

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 24 januari 2019?

Op 24 januari j.l. kwam de Cliëntenraad bijeen en sprak over: Beleidsregels inkomstenvrijlating, Ontwikkelingen samenvoeging Cliëntenraad WPF/Raad sociaal domein, Voortgang en uitslag enquête Cliëntenraad, Vacature Appingedam Beleidsregels inkomstenvrijlating De Cliëntenraad heeft een stuk ontvangen ter advisering over de inkomstenvrijlating.                                            De beleidregels inkomstenvrijlating Participatiewet, IOAW en IOAZ 2019 gelden voor de 3 gemeenten Delfzijl, Appingedam en … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 24 januari 2019?