Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020 Per 1 januari 2020 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de … Lees verder Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020

Bijdrage reis- en studiekosten voor inwoners van de provincie Groningen

Hebt u een laag inkomen en kunt de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding van uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen. Voor het schooljaar 2017/2018 kunt u een aanvraag indienen. Uw aanvraag wordt dan behandeld in onze vergadering van 8 november aanstaande. Uiterlijk vrijdag 20 oktober moet uw aanvraag bij de Provincie … Lees verder Bijdrage reis- en studiekosten voor inwoners van de provincie Groningen