Op vakantie met een uitkering

U heeft een uitkering en wilt op vakantie. Dan zijn er een aantal regels van toepassing: U mag per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) vier weken (28 dagen) op vakantie. U heeft dan geen sollicitatieplicht. U mag maximaal vier weken (28 dagen) aaneengesloten in het buitenland verblijven. Meldingsplicht: U meldt uw vakantie uiterlijk 7 … Lees verder Op vakantie met een uitkering

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en … Lees verder Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Studiefonds provincie Groningen, schooljaar 2018/2019

Hebt u een laag inkomen en kunt de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds van de provincie Groningen misschien helpen. U kunt het Studiefonds nu aanvragen voor het schooljaar 2018/2019. Ga voor meer informatie en aanvragen naar:https://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/wonen-en-welzijn/studiefonds-schooljaar-20182019/

Koolmees: Aanpak krapte op de arbeidsmarkt

Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Maar de bloeiende economie onderstreept vooral de noodzaak om in actie te komen en de onderliggende problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens het kabinet in … Lees verder Koolmees: Aanpak krapte op de arbeidsmarkt

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 8 maart 2018?

Op 8 maart kwam de Cliëntenraad bij elkaar en sprak over de onderwerpen:  Eindrapport Project vroegsignalering schulden, Ontwikkelingen Werkplein Fivelingo,  Voortgang werkgroepen Cliëntenraad Eindrapport Project vroegsignalering schulden Tijdens de vergadering van 08 maart 2018 heeft de Cliëntenraad het gehad over het eindrapport van het project vroegsignalering schulden onder leiding van Miriam van Bostelen. In het … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 8 maart 2018?

Minister Koolmees ondersteunt 1000-banenplan voor Groningen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt zes miljoen euro beschikbaar voor de werkgelegenheid in de aardbevingsregio in Groningen. In Uithuizen ondertekende de minister maandag 5 maart 2018 samen met onder meer regionale bestuurders, werkgevers en de Nationaal Coördinator Groningen een plan voor 1000 extra banen in het aardbevingsgebied. Met het plan worden Groningers … Lees verder Minister Koolmees ondersteunt 1000-banenplan voor Groningen

Werkplein Fivelingo behaalt als eerste organisatie in Noord-Nederland trede 3|30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Werkplein Fivelingo behaalt als eerste organisatie in Noord-Nederland trede 3|30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen Werkplein Fivelingo voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Werkplein Fivelingo heeft drie locaties in Appingedam en Delfzijl. De inzet van Werkplein Fivelingo om werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is … Lees verder Werkplein Fivelingo behaalt als eerste organisatie in Noord-Nederland trede 3|30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen