Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 8 maart 2018?

Op 8 maart kwam de Cliëntenraad bij elkaar en sprak over de onderwerpen:  Eindrapport Project vroegsignalering schulden, Ontwikkelingen Werkplein Fivelingo,  Voortgang werkgroepen Cliëntenraad Eindrapport Project vroegsignalering schulden Tijdens de vergadering van 08 maart 2018 heeft de Cliëntenraad het gehad over het eindrapport van het project vroegsignalering schulden onder leiding van Miriam van Bostelen. In het … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 8 maart 2018?

Minister Koolmees ondersteunt 1000-banenplan voor Groningen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt zes miljoen euro beschikbaar voor de werkgelegenheid in de aardbevingsregio in Groningen. In Uithuizen ondertekende de minister maandag 5 maart 2018 samen met onder meer regionale bestuurders, werkgevers en de Nationaal Coördinator Groningen een plan voor 1000 extra banen in het aardbevingsgebied. Met het plan worden Groningers … Lees verder Minister Koolmees ondersteunt 1000-banenplan voor Groningen

Werkplein Fivelingo behaalt als eerste organisatie in Noord-Nederland trede 3|30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Werkplein Fivelingo behaalt als eerste organisatie in Noord-Nederland trede 3|30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen Werkplein Fivelingo voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Werkplein Fivelingo heeft drie locaties in Appingedam en Delfzijl. De inzet van Werkplein Fivelingo om werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is … Lees verder Werkplein Fivelingo behaalt als eerste organisatie in Noord-Nederland trede 3|30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Gemeente en Werkplein Fivelingo onderhouden ook komende jaren samen het groen

De gemeente Loppersum en Werkplein Fivelingo hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het groenonderhoud in de gemeente Loppersum. De afgelopen jaren is het groenonderhoud uitgevoerd in een samenwerking tussen de gemeente Loppersum, Fivelingo en groenvoorziening A.J. Van der Werf. Door deze samenwerking is het groenonderhoud in de gemeente Loppersum op orde én zijn medewerkers vanuit de … Lees verder Gemeente en Werkplein Fivelingo onderhouden ook komende jaren samen het groen

Digitaal platform Mijn Werkplein van start

Mijn Werkplein is het nieuwe digitale platform voor klanten van Werkplein Fivelingo. Klanten kunnen hier gegevens inzien, wijzigen en aanvragen doen. Alles wordt automatisch en veilig bewaard. Voorlopig is de dienstverlening op Mijn Werkplein nog beperkt tot het bekijken van gegevens, jaaropgaven en uitkeringsspecificaties. Daarnaast kunnen vakanties worden doorgegeven. Inloggen op Mijn Werkplein kan met DigiD. … Lees verder Digitaal platform Mijn Werkplein van start

Korting op uw zorgverzekering

Voor iedereen met een laag inkomen (tot 130 % van het minimum) betalen gemeenten Delfzijl  Appingedam en Loppersum mee aan de uitgebreide zorgverzekering bij zorgverzekeraar Menzis. Dat betekent een korting op de premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Andere voordelen zijn: Acceptatie zonder medische keuring Kinderen gratis verzekerd (ook beugel) Extra vergoedingen voor bijvoorbeeld brillen, kosten alarmering … Lees verder Korting op uw zorgverzekering

Werkloosheidspercentage meest gedaald in Delfzijl en omgeving

In heel Nederland daalde de werkloosheid van 6,9 procent in 2015 naar 6,0 procent in 2016. De grootste daling van de werkloosheid (met 1,4 procentpunt) deed zich voor in de regio Delfzijl en omgeving. Daar daalde het percentage werklozen in de beroepsbevolking van 8,0 naar 6,6. Relatief nam de werkloosheid het sterkst af in Zeeuwsch-Vlaanderen: van 5,7 naar 4,5 procent. Ook … Lees verder Werkloosheidspercentage meest gedaald in Delfzijl en omgeving