Door Vervoersbedrijf UVO en Werkplein Fivelingo meer mensen aan het werk

Vervoersbedrijf UVO uit Uithuizermeeden nam het afgelopen jaar 10 nieuwe medewerkers aan via Werkplein Fivelingo. De nieuwe krachten volgden een opleiding en konden meteen bij UVO aan de slag. Familiebedrijf met oog voor diversiteit en een sociaal hart UVO verzorgt taxi- en touringcarvervoer, waaronder Publiek Vervoer (WMO en Leerlingenvervoer) in diverse gemeenten in de provincie Groningen. … Lees verder Door Vervoersbedrijf UVO en Werkplein Fivelingo meer mensen aan het werk

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 mei 2019?

  Onderwerpen Stand van zaken voorstel Individuele inkomenstoeslag Stand van zaken nieuw Beschut Werk Voortgang enquête Cliëntenraad Stand van zaken voorstel Individuele inkomenstoeslag (ITT) Het voorstel om de referteperiode van de IIT te verkorten van 5 naar 3 jaar voor een bepaalde groep uitkeringsgerechtigden loopt. De voorbereiding van het voorstel wordt eerst besproken met de … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 mei 2019?

De reis van het brandweerpak

De brandweerpakken van de Veiligheidsregio Groningen, worden bij schade gerepareerd in het naaiatelier van Werkplein Fivelingo in Appingedam. De reparaties worden uitgevoerd door SW-medewerkers vanuit de Participatiewet. Gegeven de aard van de omstandigheden waaronder een brandweerpak gebruikt wordt, gaat het bij de herstelwerkzaamheden om precisiewerk met gebruik van gespecialiseerde materialen en technieken. High-tech De reparatie … Lees verder De reis van het brandweerpak

Hewa verschaft werk aan vijftien mensen van Werkplein Fivelingo

Hewa Light & Cable Solutions uit Roden en Werkplein Fivelingo uit Appingedam hebben een contract getekend voor het assembleren van 10.000 LED-lichtarmaturen voor fietsenstallingen op NS-stations.  Ongeveer vijftien medewerkers vanuit de Participatiewet zijn door dit contract voor een jaar verzekerd van werk.   Duurzaam en sociaal Hewa Light & Cable Solutions levert de LED-armaturen aan … Lees verder Hewa verschaft werk aan vijftien mensen van Werkplein Fivelingo

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 mei 2019

Tijdens de bijeenkomst op 16 mei 2019 sprak de Cliëntenraad over de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) , nieuw Beschut Werk en de voortgang enquête Cliëntenraad. De Cliëntenraad is al enige tijd bezig met de IIT, met name om de referteperiode te verkorten van 5 naar 3 jaar voor een bepaalde groep uitkeringsgerechtigden. Dit voorstel van de Cliëntenraad … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 mei 2019

De juiste persoon op de juiste plek in de thuiszorg (2)

In opdracht van gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum ondersteunen diverse thuiszorgorganisaties ouderen en mensen met een beperking. Door de vergrijzing en het langer thuis wonen van ouderen is de vraag naar nieuwe medewerkers groot. Ook vakanties zorgen voor extra vraag naar personeel. Waar komen die nieuwe krachten vandaan? Samenwerken helpt thuiszorg aan nieuwe (vakantie)krachten! Een inschrijfochtend, … Lees verder De juiste persoon op de juiste plek in de thuiszorg (2)

Gemeente Delfzijl start proef onkruidbeheersing samen met Werkplein Fivelingo

In de openbare ruimte van zes woonwijken in Delfzijl start de gemeente samen met Werkplein Fivelingo en Groenservice Noord een proef om onkruid op verhardingen beter te kunnen beheersen. Tijdens de proef worden milieuvriendelijke maatregelen vaker toegepast en meer op elkaar afge-stemd. Het gaat om de wijken Bornholm, Landenbuurt, Schrijversbuurt, Vestingbuurt, Polarisbuurt en Kwelderland. Op dinsdagavond 9 … Lees verder Gemeente Delfzijl start proef onkruidbeheersing samen met Werkplein Fivelingo

Binnen een week aan het werk!

"Binnen een week heb ik een baan bij Technicum in Groningen en geen uitkering meer nodig", zegt Jeroen. Jeroen heeft zich gemeld bij het Jongerenloket van Werkplein Fivelingo. Na een gesprek met een werkcoach en contact met het werkgeversteam gaat het snel. Inmiddels werkt hij bij Technicum en volgt hij daar een opleiding tot  machine insteller in de verspanende industrie. … Lees verder Binnen een week aan het werk!

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en … Lees verder Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

De juiste persoon op de juiste plek in de thuiszorg

In opdracht van gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum ondersteunen diverse thuiszorgorganisaties ouderen en mensen met een beperking. Door de vergrijzing en het langer thuis wonen van ouderen is de vraag naar nieuwe medewerkers groot. Ook vakanties zorgen voor extra vraag naar personeel. Waar komen die nieuwe krachten vandaan? Een inschrijfochtend georganiseerd door Werkplein Fivelingo en thuiszorgorganisaties … Lees verder De juiste persoon op de juiste plek in de thuiszorg