Aankondiging nieuwe Tozo (Tozo 2)

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie op 20 mei 2020 een verlenging van de Tijdelijke ondersteuningsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) aangekondigd. U kunt deze verlenging nog niet aanvragen. Bij de nieuwe Tozo gelden iets andere regels. Dit betekent dat wij ons formulier moeten aanpassen en de processen aan de achterkant moeten inregelen. Zodra dit af … Lees verder Aankondiging nieuwe Tozo (Tozo 2)

EHBC Update #13 Vergoeding voor tuinders en heldere basisregels

Ondernemers in de sierteeltsector en sommige delen van de voedingstuinbouw kunnen een vergoeding aanvragen voor omzetschade door de coronacrisis. Deze schade is ontstaan, omdat u producten die snel bederven bijvoorbeeld niet meer kunt exporteren. Het uitgangspunt van deze omzetschaderegeling is dat u 30% van deze schade zelf betaalt (ondernemersrisico). De overheid betaalt een deel van … Lees verder EHBC Update #13 Vergoeding voor tuinders en heldere basisregels

EHBC Update #12: Corona-Overbruggingslening Corona-OverbruggingsLening (COL) voor start ups, scale ups en familliebedrijven

Startups, scale-ups, innovatieve mkb-ers en familiebedrijven (zonder kredietrelatie met een bank) kunnen een Corona-OverbruggingsLening (COL) aanvragen. Aanvragen kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). In Groningen kunt u terecht bij de NOM. De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen.  Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. Uitgebreide informatie … Lees verder EHBC Update #12: Corona-Overbruggingslening Corona-OverbruggingsLening (COL) voor start ups, scale ups en familliebedrijven

EHBC Update #11: Nieuwe maatregelen Belastingdienst

Wat doet de Belastingdienst voor u als ondernemer in deze coronacrisis? De Staatssecretaris van Financiën heeft nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Onder andere: Aangepast urencriterium voor ondernemers: 24 uur per week U mag al in uw aangiftevennootschapsbelasting 2019 het verlies aftrekken dat u in 2020 verwacht Voor werkgevers gaat gelden dat als de omzet door de … Lees verder EHBC Update #11: Nieuwe maatregelen Belastingdienst

Waarschuwing voor tussenpersonen Tozo- en NOW aanvraag

Er zijn bemiddelingsbureaus, tussenpersonen en bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie die aanbieden om tegen betaling te helpen bij het aanvragen van regelingen zoals de #Tozo en de #NOW. Ga hier niet op in en voorkom extra kosten! De aanvragen voor een regeling bij je gemeente, UWV of andere instantie zijn sterk vereenvoudigd kunt u … Lees verder Waarschuwing voor tussenpersonen Tozo- en NOW aanvraag

EHBC Update #9: Continuïteitsbijdrage voor Zorgaanbieders 

Veel zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp coronapatiënten, missen inkomsten door de coronamaatregelen. In mei 2020 kunnen bepaalde zorgaanbieders bij zorgverzekeraars een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Dit kan dan via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Zorgaanbieders ontvangen hierover binnenkort meer informatie via hun branchevereniging(en). Daarnaast kunnen zorgaanbieders gebruik maken van andere regelingen zoals de TOZO, … Lees verder EHBC Update #9: Continuïteitsbijdrage voor Zorgaanbieders 

EHBC Update #8: NOW en Toolbox voor werkgevers met Afspraakbanen

De Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is ook van toepassing op de mensen uit de doelgroep banenafspraak. Werkgevers die mensen in dienst hebben met een Afspraakbaan worden dus ook door de NOW beschermd. Er vindt geen verrekening plaats met ontvangen loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet. Daarnaast vervalt de plicht om toekenning van NOW aan de gemeente … Lees verder EHBC Update #8: NOW en Toolbox voor werkgevers met Afspraakbanen

EHBC Update #7 Meer bedrijven komen in aanmerking voor 4000 euro

Ondernemers kunnen aanspraak maken op 4000 euro als ze schade lijden door noodgedwongen sluiting, inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland. De lijst met bedrijven die in aanmerking komt voor deze regeling, de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS), is inmiddels uitgebreid. Zo kunnen bepaalde agrarische ondernemingen en zorgaanbieders ook een aanvraag indienen. Maak alleen gebruik … Lees verder EHBC Update #7 Meer bedrijven komen in aanmerking voor 4000 euro