Binnen een week aan het werk!

"Binnen een week heb ik een baan bij Technicum in Groningen en geen uitkering meer nodig", zegt Jeroen. Jeroen heeft zich gemeld bij het Jongerenloket van Werkplein Fivelingo. Na een gesprek met een werkcoach en contact met het werkgeversteam gaat het snel. Inmiddels werkt hij bij Technicum en volgt hij daar een opleiding tot  machine insteller in de verspanende industrie. … Lees verder Binnen een week aan het werk!

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en … Lees verder Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

De juiste persoon op de juiste plek in de thuiszorg

In opdracht van gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum ondersteunen diverse thuiszorgorganisaties ouderen en mensen met een beperking. Door de vergrijzing en het langer thuis wonen van ouderen is de vraag naar nieuwe medewerkers groot. Ook vakanties zorgen voor extra vraag naar personeel. Waar komen die nieuwe krachten vandaan? Een inschrijfochtend georganiseerd door Werkplein Fivelingo en thuiszorgorganisaties … Lees verder De juiste persoon op de juiste plek in de thuiszorg

Regionaal actieplan voor arbeidsmarkt ondertekend

Twee miljoen euro beschikbaar van het Rijk Op 5 juni hebben VNO-NCW MKB Noord en Werk in Zicht het regionale actieplan Perspectief op Werk ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met dit plan geven een groot aantal partijen een extra impuls aan hun samenwerking om werkzoekenden aan het werk te helpen. De … Lees verder Regionaal actieplan voor arbeidsmarkt ondertekend

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te vinden. En mensen komen niet alleen aan het werk, maar blijven dat ook. Dit zijn de belangrijkste doelen uit de aanpak “Het Breed Offensief” van staatssecretaris Van … Lees verder Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

Concrete regeling werkgevers voor scholing vanuit 1000-banenplan

Afgelopen maandag 20 mei lanceerden de partners van het 1000-banenplan nieuwe financiële regelingen voor werkgevers. Via de website www.1000banenplan.nl kan er een afspraak gemaakt worden. Met deze regelingen kunnen werkgevers in hun eigen bedrijf scholing op maat ontwikkelen voor nieuw personeel. Dit kan zowel voor één persoon als voor tien tegelijkertijd. Eigenaar Pieter de Boer … Lees verder Concrete regeling werkgevers voor scholing vanuit 1000-banenplan

Zonnige toekomst voor nieuwe monteurs zonnepanelen

Eind april zijn tien certificaten uitgereikt aan kersverse monteurs zonnepanelen. Deze voormalig werkzoekenden hebben als eerste groep het opleidingstraject van GroenLeven en Leerbouwen succesvol doorlopen. De samenwerking met Werk in Zicht zorgt ervoor dat deze mannen nu een arbeidscontract op zak hebben en zij leggen nu grootschalige zonne-energie projecten aan. Tien mannen: klaar voor de … Lees verder Zonnige toekomst voor nieuwe monteurs zonnepanelen

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 7 maart 2019?

Op 7 maart j.l sprak de Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo over het voorstel Participatiefonds en Individuele Inkomens Toeslag (IIT) en de enquête Cliëntenraad. Participatiefonds De Cliëntenraad maakt zich nog steeds hard voor het verhogen van het Participatiefonds voor volwassenen. Dit onderwerp loopt al een hele tijd en het wachten was op een evaluatie hierover. Tijdens … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 7 maart 2019?