Cliëntenraad Werkplein Fivelingo

Werkplein Fivelingo wordt geadviseerd door haar eigen Cliëntenraad, een objectieve en onafhankelijke raad die meedenkt over de wetgeving dieWerkplein Fivelingo uitvoert. Hoewel de Cliëntenraad geen klachtencommissie is, kunnen klanten aan de raad wel vragen stellen over het beleid vanWerkplein Fivelingo.

Bijeenkomsten en deelname Cliëntenraad 
De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van tevoren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook per mail: clientenraad@isdnoordoost.nl

Data vergaderingen 2017
• 11 mei
• 06 juli
• 14 september
• 09 november
• 07 december

Nieuwe Cliëntenraadsleden en onafhankelijke voorzitter
De Cliëntenraad is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Wij zijn op zoek naar een lid afkomstig uit de gemeente Delfzijl en naar een lid afkomstig uit de gemeente Appingedam. Beiden moeten beschikken over een uitkering van ISD Noordoost. Daarnaast is de cliëntenraad ook nog steeds op zoek naar een onafhankelijke voorzitter. Voor meer informatie kunt u mailen naar clientenraad@isdnoordoost.nl

Hebt u vragen?
Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager. Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u die mailen naar clientenraad@isdnoordoost.nl