Directeur Ten Brink vertrekt bij Werkplein Fivelingo

Directeur Egberdien ten Brink vertrekt per 1 januari 2019 bij werkbedrijf Werkplein Fivelingo. Wethouder Meindert Joostens (voorzitter van het dagelijks bestuur) licht het besluit toe: ‘Op 1 januari 2017 heeft de fusie plaatsgevonden van de sociale dienst ISD Noordoost en de sociale werkvoorziening Fivelingo tot het Werkplein Fivelingo. Een groot deel van deze samenvoeging is onder leiding van mevrouw Ten Brink voltooid. Met de aanstaande herindeling van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum breekt een nieuwe fase in de organisatieontwikkeling aan. Bestuur en mevrouw Ten Brink zijn van mening dat met een nieuwe directeur deze nieuwe fase ook tot een succes kan worden gebracht. Dat betekent dat mevrouw Ten Brink na twaalf-en-een-half jaar vertrekt uit het werkbedrijf. Zij heeft veel voor onze organisaties betekend. Wij zullen nu op zoek gaan naar een interim vervanger.’ De gemeentelijke herindeling is gepland per 1 januari 2021.

Uitvoering Participatiewet

Werkplein Fivelingo voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. In het sterk veranderende en zich ontwikkelende speelveld van het sociaal domein heeft Egberdien ten Brink zich ingezet om een professioneel bedrijf neer te zetten, waarbij het accent in toenemende mate ligt op het opleiden, trainen en bemiddelen van mensen. Doel daarvan is kandidaten een betere uitgangspositie op werk te verschaffen. Daarnaast verstrekt het bedrijf uitkeringen en werk aan Sociale-Werkplaats-medewerkers.