Disclaimer email

De verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde natuurlijke persoon of rechtspersoon en bevat mogelijk vertrouwelijke en/of geprivilegieerde gegevens. Met uitzondering van de geadresseerde persoon is het niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins actie te ondernemen op basis van de informatie. Indien u de informatie abusievelijk heeft ontvangen, neem dan contact op met de afzender en verwijder de informatie uit alle computers. De afzender staat niet in voor de juiste en complete verzending van de informatie, noch is zij aansprakelijk voor de vertraagde ontvangst hiervan.


The message transmitted is intended exclusively for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged information. Any disclosure, copying, distribution or other action based upon the information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you receive this message in error, please contact the sender and delete the information from any and all computers. Sender does not warrant a proper and complete transmission of this information, nor does it accept liability for any delays.