Zoals bekend zijn per 1 januari j.l. de sociale dienst ISD Noordoost en Sociaal Werkbedrijf Fivelingo gefuseerd. De nieuwe organisatie heet Werkplein Fivelingo. Zowel in Delfzijl als in Appingedam hebben directie en medewerkers inmiddels een nieuw e-mailadres dat past bij de actuele situatie. Dit e-mailadres eindigt nu op: @werkpleinfivelingo.nl
Mail die gericht is aan een oud e-mailadres, wordt voorlopig doorgestuurd. De afzender ontvangt in dat geval een reactie vanaf het nieuwe e-mailadres.