Een uitkering aanvragen

Zelf regelen
Een uitkering krijgen moet u zelf regelen. Hoe eerder u dat doet, hoe eerder wij een uitkering voor u kunnen regelen. In eerste instantie doet u dat via internet. Als u er echt niet uitkomt, gaat u naar Werkplein Fivelingo in Delfzijl voor hulp.

Gegevens die voor uw aanvraag nodig zijn
U kunt een uitkering aanvragen als u in het bezit bent van deze 3 gegevens:

  • Burger Servicenummer (BSN)
  • Een DigiD-registratie via www.digid.nl
  • Een adres waarop u als inwoner staat geregistreerd bij uw gemeente

Belangrijk om te weten

  • Ontbreekt een of meer van bovenstaande gegevens, dan kunt u GEEN uitkering aanvragen.
  • Het aanvragen van een DigiD-registratie duurt 5 dagen!

Het aanvragen van een bijstandsuitkering

U gaat naar www.werk.nl en doet daar de aanvraag voor een bijstandsuitkering

De rechtstreekse link voor het aanvragen:
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/uitkering-aanvragen/bijstandsuitkering

Binnen 2 werkdagen na uw aanvraag op www.werk.nl belt u Werkplein Fivelingo op werkdagen tussen 09.00 en 11.00 uur op telefoonnummer 0596-63 91 23. Belangrijk is dat u bij dat gesprek uw Burger Servicenummer (BSN) bij de hand hebt.

Vervolgens krijgt u een oproep voor de collectieve voorlichting, een gesprek met een werkcoach en een gesprek met een klantmanager inkomen.

Het aanvragen van een Werkloosheidswet uitkering (WW)

UWV Werkbedrijf handelt uw aanvraag af als u vanuit een baan werkloos wordt.
Ga voor het aanvragen van een WW-uitkering naar  www.werk.nl