EHBC Update #17, Nieuwe steunmaatregelen in aantocht en NOW simulatietool

Nieuwe steunmaatregelen vanaf 1 oktober

Kenmerk van de derde ronde is dat de steunmaatregelen worden verlengd en stapsgewijs worden afgebouwd. Bedrijven kunnen rekenen op steun, maar zullen ook de bedrijfsvoering moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit. De nieuwe regelingen zijn nog niet definitief vastgesteld. De regelingen in het kort:

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers is verlengd tot en met 30 juni 2021 (Tozo 3). Ten opzichte van Tozo 2 zijn de voorwaarden iets aangescherpt. Zo komen ondernemers met meer dan 46.520 euro spaartegoed niet meer in aanmerking. 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. Pet 1 oktober vergoedt de TVL maximaal de helft van de kosten tot een maximum van 90.000 per 3 maanden. Nu 50.000 per vier maanden. Om in aanmerking te komen moeten bedrijven een omzetdaling van 30% aantonen. Dat percentage wordt op 1 januari en 1 april 2020 verhoogd tot respectievelijk 40 en 45%.

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt eveneens doorgezet (NOW 3). De bijdrage in de loonkosten aan noodlijdende bedrijven wordt per 1 oktober verlaagd naar 80%. In januari en april wordt het vergoedingspercentage verder verlaagd tot 70 en 60%. Daar tegenover staat dat bedrijven werknemers mogen ontslaan. De ontslagboete vervalt. Bedrijven mogen bovendien loonkortingen doorvoeren, zij het met toestemming van werknemersvertegenwoordigers.


Hoe hoog is uw NOW tegemoetkoming?

Met een speciaal  simulatietool kunt u inschatten hoe hoog het definitieve bedrag van uw tegemoetkoming Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt. En welk bedrag u uiteindelijk moet terugbetalen of als nabetaling ontvangt. Voor elke aanvraagperiode NOW is er een apart simulatietool. U vindt de tools op de website: https://www.simulatienow.nl/

Kijk voor meer informatie de regelingen in ons EHBC overzicht.