Vakbonden FNV en CNV steunen de maatregelen voor werkgevers. Tegelijkertijd maken zij zich zorgen over de positie van werknemers in deze coronacrisis. Zo krijgen flexwerkers te maken met acuut inkomensverlies en zijn er gezond- en veiligheidsrisico’s op de werkvloer. Problematisch is de situatie van arbeidsmigranten. Grenswerkers krijgen mogelijk te maken complexe regels en dichte grenzen. Ook vragen zij aandacht voor mensen die vanuit de Participatiewet aan het werk zijn in regionale werkbedrijven, zoals het werkbedrijf van Werkplein Fivelingo.

FNV en CNV hebben inmiddels een corona meldpunt waar allerlei vragen staan: https://www.fnv.nl/corona/ en https://www.cnv.nl/dossiers/corona/

Deze worden voortdurend geactualiseerd.