EHBC Update #7 Meer bedrijven komen in aanmerking voor 4000 euro

Ondernemers kunnen aanspraak maken op 4000 euro als ze schade lijden door noodgedwongen sluiting, inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland. De lijst met bedrijven die in aanmerking komt voor deze regeling, de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS), is inmiddels uitgebreid. Zo kunnen bepaalde agrarische ondernemingen en zorgaanbieders ook een aanvraag indienen. Maak alleen gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft. Aan de hand van de SBI-code kunt u controleren of uw bedrijf in aanmerking komt. In het EHBC-overzicht leest u vanaf pagina 16 alles over TOGS en vindt u een actuele lijst met SBI-codes