EHBC Update #8: NOW en Toolbox voor werkgevers met Afspraakbanen

De Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is ook van toepassing op de mensen uit de doelgroep banenafspraak. Werkgevers die mensen in dienst hebben met een Afspraakbaan worden dus ook door de NOW beschermd. Er vindt geen verrekening plaats met ontvangen loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet. Daarnaast vervalt de plicht om toekenning van NOW aan de gemeente te melden. Er is inmiddels een Toolbox beschikbaar die deze werkgevers op weg helpt. Meer weten? In het EHBC overzicht hebben we veelgestelde vragen over dit onderwerp opgenomen.