Europees Sociaal Fonds

De werkzaamheden van Werkplein Eemsdelta worden ondersteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

De arbeidsmarktregio Groningen (AMR), waar onze gemeente een onderdeel van uitmaakt, heeft voor de periode 2014-2016 een beroep gedaan op het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor het programma Actieve Inclusie. Bij het Agentschap SZW is een aanvraag ingediend voor een totaalbedrag van 10,48 miljoen ESF subsidie. Het Agentschap heeft inmiddels een beschikking afgegeven voor 7,3 miljoen ESF subsidie voor de arbeidsmarktregio Groningen

Onder de naam Werk in Zicht! heeft centrumgemeente Groningen namens de AMR twee aanvragen ingediend: één voor alle 27 samenwerkende gemeenten en één voor praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs in het gebied.

De ESF subsidie zal worden ingezet om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en voor arbeidsinpassing van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De scholen kunnen met de ESF subsidie leerlingen nog beter voorbereiden op een toekomstige plek op de arbeidsmarkt.

Meer informatie? Zie: www.agentschapszw.nl