Flextensie: Een sociale oplossing voor uw personele bezetting

De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Als ondernemer heeft u soms tijdelijk extra personeel nodig. Bijvoorbeeld om een zieke medewerker te vervangen of om piekmomenten op te vangen. Om u als ondernemer daarbij te ondersteunen, biedt de gemeente Flextensie aan. Flextensie maakt het voor ondernemers eenvoudig én financieel aantrekkelijk om bijstandsgerechtigden op flexibele basis in te zetten. Tegelijkertijd biedt u mensen die al langere tijd werkloos zijn nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Dat is prettig voor u, en het opent perspectieven voor de kandidaten.

Hoe werkt Flextensie?

Flextensie werkt op basis van inhuur: u huurt een kandidaat in voor de duur van een tijdelijke opdracht. Wanneer de opdracht stopt, stopt ook de inzet. U ontvangt dan een factuur voor de gewerkte uren. U heeft als ondernemer geen andere verplichtingen dan het betalen van het overeengekomen uurtarief. U betaalt voor de inhuur van de kandidaat een vast, vooraf overeengekomen uurtarief aan Flextensie. Dit tarief is gebaseerd op het minimumuurloon. De kandidaat voert het werk uit met behoud van uitkering. Voor elk gewerkt uur betaalt Flextensie – vanuit het door de opdrachtgever betaalde tarief – een extra netto vergoeding bovenop de uitkering aan de kandidaat. Het restant vloeit terug naar de gemeente en levert zo een bijdrage aan de besparing op de uitkeringslasten.

U kunt uw tijdelijke opdrachten melden bij de gemeente of via www.flextensie.nl. Met behulp van een modern ICT-platform wordt uw opdracht online gematcht met de beschikbare kandidaten en worden geschikte kandidaten direct aan u voorgesteld. U kunt vervolgens zelf kiezen of en welke kandidaten u op de opdracht wilt inzetten.

Wat biedt Flextensie?

• Inzet op tijdelijk werk tegen een aantrekkelijk all-in uurtarief

• Geen risico op het gebied van leegloop

• Geen verplichtingen: inzet kan op elk moment worden stopgezet

• Bijdrage aan MVO en SROI

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Kijk op www.flextensie.nl of neem contact op met Flextensie consulent Karin Fekken. Zij is bereikbaar via 06-50 05 78 96 of onderstaand formulier:

 

 

Privacyverklaring