In de openbare ruimte van zes woonwijken in Delfzijl start de gemeente samen met Werkplein Fivelingo en Groenservice Noord een proef om onkruid op verhardingen beter te kunnen beheersen. Tijdens de proef worden milieuvriendelijke maatregelen vaker toegepast en meer op elkaar afge-stemd. Het gaat om de wijken Bornholm, Landenbuurt, Schrijversbuurt, Vestingbuurt, Polarisbuurt en Kwelderland. Op dinsdagavond 9 juli 2019 verrichtte wethouder Jan Menninga aan het Sont de starthandeling van de proef.

Schonere leefomgeving 

In Bornholm, Landenbuurt, Schrijversbuurt, Vestingbuurt, Polarisbuurt en Kwelderland ligt veel ver-harding. Zand tussen tegels van trottoirs en in goten van straten is de ideale voedingsbodem voor onkruid. ‘Doel van de proef is een schonere leefomgeving voor bewoners te creëren’, aldus wethouder Jan Menninga. ‘De proef duurt in eerste instantie een jaar. Als de aanpak goed werkt, dan is verlen-ging van de proef een optie.’ Er worden, net als in de rest van de gemeente milieuvriendelijke midde-len ingezet, zoals heet water, hete lucht, vegen en borstelen.

Voor Werkplein Fivelingo is de proef een gelegenheid om inwoners met een afstand tot de arbeids-markt ervaring te laten opdoen in groenbeheer.

Hulp van inwoners 

De gemeente streeft ernaar de openbare ruimte zo netjes mogelijk te houden door onkruid zoveel mogelijk te beperken. Hulp van inwoners bij de proef is welkom. Door regelmatig het trottoir te vegen, wordt zand en daarmee de voedingsbodem voor onkruid weggeveegd.

Eisen kwaliteit openbare ruimte 

In de hele gemeente vindt onkruidbeheersing op verhardingen op B-niveau plaats. Dit houdt in dat er een bepaald percentage onkruid mag staan per vierkante meter voordat de aannemer verplicht is maatregelen te nemen. Meer informatie over onkruidbeheersing en het kwaliteitsbeeld B vindt u op www.delfzijl.nl/onkruid.

pdgemdelfzijl/9juli2019