De Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo sprak over de voortgang werkgroepen Cliëntenraad, Nieuw Beschut Werk, Presentatie Werkrotonde, Voortgang Fusie ISD Noordoost/Fivelingo en Project Vroeg Signalering Schulden.

Voortgang werkgroepen Cliëntenraad

Onderwerp Fusie ISD Noordoost/Fivelingo:
Aangezien dit een lastig onderwerp is omdat er heel veel veranderingen gaan plaats vinden is er tot nu toe nog niet een concreet beeld over dit onderwerp. Hopelijk kunnen wij u hier zo snel mogelijk meer over vertellen.
Onderwerp Minimabeleid:
De brief met het voorstel van de Cliëntenraad om de referte-periode van de Individuele Inkomens Toeslag voor een nader te bepalen doelgroep te verkorten is naar het Dagelijks Bestuur van Werkplein Fivelingo gestuurd. De Cliëntenraad heeft gevraagd om op korte termijn een reactie te ontvangen. Zodra wij meer weten hierover zal het op de site komen te staan. Wat betreft het punt verhoging van het participatiefonds voor volwassenen. Deze brief ligt ook bij het Dagelijks Bestuur. Ook hier is de beslissing door het Dagelijks Bestuur nog niet gegeven. Meer informatie hierover volgt zodra er mee bekend is.
Onderwerp Maatwerk:
Er is een brief opgesteld met het voorstel van de Cliëntenraad aan Werkplein Fivelingo inzake het verbeteren en leveren van meer maatwerk. Deze brief is inmiddels ook naar het Dagelijks bestuur gegaan en de Cliëntenraad heeft ook bij dit voorstel gevraagd om op korte termijn een reactie te ontvangen.
De Cliëntenraad heeft op dit moment verschillende onderwerpen lopen waar zij hun advies over heeft gegeven en hoopt daarmee aan bepaalde zaken te kunnen bijdragen.

Nieuw Beschut Werk

Per 01 januari 2017 zijn gemeenten verplicht onder bepaalde voorwaarden beschut werk aan te bieden aan personen die daarop zijn aangewezen. Beschut werk is werk in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden. De doelgroep voor beschut werk bestaat uit mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Het gaat bij beschut werk om mensen die vanwege hun beperking een hoge mate van begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben. Deze voorziening is juist bedoeld voor mensen die met deze ondersteuning wel in staat zijn om loonvormende arbeid te verrichten.

De raden moeten dit onderwerp nog helemaal indelen en dit zal dan ook nog wel even duren voordat dit helemaal rond is maar ze beginnen alvast met beschutte werkplekken. Dit is een tijdelijke start in afwachting tot wat de politiek zegt. Op 19 september komen de raden samen om over beschut werk te praten. Deze vergadering is openbaar. Het is voor de Cliëntenraad wellicht interessant om naar deze vergadering te gaan, zodat de informatie die over beschut werk wordt besproken kan worden meegenomen naar de eerst volgende vergadering van de Cliëntenraad.