De Cliëntenraad vergaderde 14 september 2017 en besprak daarin de voortgang van de fusie ISD Noordoost/Fivelingo en de methodische werkwijze Werkrotonde.

Voortgang Fusie ISD Noordoost /Fivelingo

De fusie tot Werkplein Fivelingo ligt al weer enige maanden achter ons. De dienstverleningsovereenkomst voor 2017 is geformuleerd. De fusie kende een lange aanlooptijd. Alle medewerkers en leidinggevenden zijn met veel enthousiasme aan de slag gegaan.

Als uitvoeringsorganisatie hebben zij zich gericht op het in elkaar voegen van de uitvoerende werkprocessen. Er is al heel veel samengevoegd en  ISD Noordoost en Fivelingo beginnen steeds meer een bedrijf te vormen. De twee verschillende culturen lopen goed. Er bestaan nu nog wel steeds drie gebouwen. De Gemeenten moeten nog bekijken hoe ze daar mee omgaan.

Werkrotonde

De Werkrotonde beeldt de route van de klant uit en ondersteunt bij het methodisch werken.  Het is een intern werkinstrument en helpt de werkcoach bij het maken van keuzes. De klant wordt ingedeeld op een afslag op basis van helder omschreven criteria, in te zetten instrumenten en doel. Hiermee voorkomen zij niet noodzakelijke inzet van mensen en middelen.

Bijeenkomsten en deelname

De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van te voren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het volgende mailadres:cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl

Vergaderdata 2017

  • 09 november
  • 07 december
  • Hebt u vragen?       

Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager. Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u mailen naar  de cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl