Beschut Werk

Op 19 september 2017 zijn de drie DAL gemeenteraden bijeengekomen voor de presentatie over Beschut Werk. De drie gemeenten zijn volgens de nieuwe gemeenteraad verantwoordelijk voor strategisch beleid. Beschut Werk is het eerste beleidsonderwerp dat de drie gemeenten samen ontwikkelen. Er is besproken hoe zij de koers bepalen voor Beschut Werk voor de komende 10-15 jaar. Het doel van de Participatiewet is mensen naar werk leiden.

Nieuw Beschut Werk is een instrument binnen de Participatiewet voor mensen die wel loonwaarde hebben, maar zoveel begeleiding en/of aanpassing van de werkplek nodig hebben dat dit niet van een reguliere werkgever kan worden verwacht. De toegang tot de Wet Sociale Werkvoorziening is afgesloten. De mensen die daar onder vallen behouden hun recht en kunnen voor Beschut Werk in aanmerking komen. Wil men Beschut Werk gaan doen, dan geldt er een procedure. Er is een indicatie nodig via het UWV, het besluit wordt genomen door het college. Ook mensen met een UWV uitkering komen in aanmerking.

De gemeente meldt de mensen aan bij UWV of mensen melden zichzelf bij UWV. De gemeente bepaalt dan zelf waar Beschut Werk kan. Dit kan zijn bij een SW bedrijf, maatschappelijke organisaties of ondernemers.

Naar aanleiding van de presentatie over Beschut Werk heeft de Cliëntenraad een brief geschreven aan Werkplein Fivelingo. Het voorstel van de Cliëntenraad aan Werkplein Fivelingo betreft het verbeteren en leveren van meer maatwerk met betrekking tot Beschut Werk.

Bijeenkomsten en deelname

De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van te voren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het volgende mailadres: cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl

Vergaderdata 2017

• 7 december

Hebt u vragen?

Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager. Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u mailen naar cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl