Kinderopvang 2020

Voor wie?

Iedereen met een bijstandsuitkering

die een traject volgt, in deeltijd gaat werken of een inburgeringscursus volgt

en kinderopvang nodig heeft

Waarom?

U kunt recht hebben op een toeslag van de Belastingdienst en een gemeentelijke bijdrage

Kinderopvang regelt uzelf

Stel u heeft kinderen, een uitkering en gaat aan de slag op een werkervaringsplek of
een cursus volgen. Dan heeft u misschien kinderopvang nodig. Die kinderopvang moet u zelf regelen.

Voor de kosten, kunt u mogelijk aanspraak maken op een tegemoetkoming in de vorm van Kinderopvang-toeslag van de Belastingdienst en voor uw eigen bijdrage een gemeentelijke vergoeding via Werkplein Fivelingo.

Kinderopvangtoeslag via de belastingdienst

De Kinderopvangtoeslag ontvangt u via de Belastingdienst en moet u ook daar aanvragen. Op www.toeslagen.nl vindt u alle informatie over deze en andere toeslagen. Met uw DigiD kunt u de toeslag meteen aanvragen.

In het kort zijn dit de regels voor de Kinderopvangtoeslag:

  • Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • U en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
  • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
  • Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd. Bij gastouderopvang moet de gastouder zijn geregistreerd voor elke locatie waar hij oppast.
  • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
  • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
  • U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang. Een deel van de kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het andere deel moet u daadwerkelijk zelf betalen aan de opvanginstelling.
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Voorkom terugbetalen van de

Kinderopvangtoeslag

Verandert er iets in uw re-integratietraject, cursus of studie? Bijvoorbeeld u stopt ermee, gaat een andere cursus volgen of het aantal uren opvang wordt minder? Geef het meteen door via Mijn toeslagen op www.toeslagen.nl
Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen.
U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van deze informatie

Gemeentelijke bijdrage via
Werkplein Fivelingo

De Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

dekt niet alle kosten. Er blijft altijd een eigen bijdrage over. Als u via Werkplein Fivelingo een uitkering ontvangt, wordt deze eigen bijdrage mogelijk vergoed door de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Voorwaarde is dat u een re-integratietraject volgt, naast uw uitkering in deeltijd bent gaan werken, of een inburgerings cursus volgt. Voor meer informatie of aanvragen, neemt u contact op met uw klantmanager of werkcoach.

Adressen kinderopvang

In de regio is een aantal organisaties waar u terecht kunt voor kinderopvang:

Stichting Kids2b

Bedumerweg 2a

9959 PG Onderdendam

Tel: 050 3688000

info@kids2b.nl

www.kids2b.nl

Kinderopvang Smallsteps Tante Toos

Jachtlaan 7

9934 JA Delfzijl

Tel: 0596 – 65 02 76

tantetoos@catalpa.nl

www.kinderopvang-tantetoos.nl

Sociaal-medische indicatie kinderopvang
Heeft u of uw partner lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kunt u daardoor (tijdelijk) niet volledig voor uw kind(eren) zorgen? In zo’n situatie adviseert een hulpverlener vaak dat u kinderopvang regelt. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan krijgt u misschien van uw gemeente een financiële bijdrage. Dit heet een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang door sociaal-medische indicatie (SMI). Deze tegemoetkoming vraagt u aan bij uw woongemeente.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen of begrijpt u niet goed wat voor u geldt? Kom dan zonder afspraak langs of stel uw vraag telefonisch. Het is verstandig uw klantnummer of Burger Servicenummer (BSN) bij de hand te hebben. Dan kunnen wij uw vraag beter beantwoorden.

Werkplein Fivelingo

Werk, inkomen en participatie

Singel 279934 BR Delfzijl

0596-63 93 50

Kijk voor openingstijden en bereikbaarheid op werkpleinfivelingo.nl

Disclaimer

Deze uitgave is met zorg samengesteld en bedoeld om u te informeren. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die in deze uitgave wordt vermeld.