Klachtenprocedure Wasserij

Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Met dit formulier kunt u een klacht indienen.

Uw klacht wordt in behandeling genomen door de productieleiding van de wasserij. We streven ernaar om de klacht binnen 10 werkdagen af te handelen.

Beschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk, van uw klacht wordt een rapport gemaakt met een advies over de afhandeling. Dit advies wordt teruggekoppeld aan u of uw contactpersoon. Indien u zich kunt vinden in de geboden oplossing is de klacht afgedaan. De klacht wordt geregistreerd in ons klachtenregister.

Mocht u niet tevreden zijn over de geboden oplossing dan kun u dit melden aan de teammanager Facilitair, deze zal uw klacht nog eens beoordelen en met u in gesprek gaan over uw klacht en de geboden oplossing

Werkplein Fivelingo (WPF)  kent een vergoedingen reglement wat is afgestemd op ons wasproces. Indien is vastgesteld dat WPF verantwoordelijk is voor de klacht geldt de volgende vergoedingsregeling:

  • Kleding of platgoed minder dan 3 maanden oud: 100% vergoeding*
  • Kleding of platgoed van 3 maanden t/m  2 jaar :  50% vergoeding*
  • Ouder dan 2 jaar:   Geen vergoeding

*Aantoonbaar door aankoopbewijs.

WPF is een professionele wasserij waar gekwalificeerde medewerkers hun best doen om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Vanwege het proces is het niet mogelijk om alle kleding apart te behandelen. Kwetsbare kleding die met de hand gewassen moet worden of apart moet worden na behandeld kunt u niet inleveren. Deze was dient u op een andere wijze te laten wassen. WPF neem geen verantwoordelijkheid voor deze was.

 

Telefoonnummers

Werkplein Fivelingo algemeen                     0596-856856

Productieleider wasserij – Joyce Brouwer    0596-635422

Teammanager Facilitair – Bart Duursma     0596-856856

 

Klachtenprocedure versie 1.1 – 28-11-2018 WASSERIJ