Minimaregelingen 2020

Voor wie?

Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering

Waarom?

Ondersteuning voor u en uw gezin voor deelname aan sport, cultuur en onderwijs

Minimaregelingen in het kort

Heeft u een laag inkomen vanuit werk of uitkering en kunt u niet rondkomen? Als u voldoet aan de wettelijke voorwaarden komt u in aanmerking voor inkomensondersteuning, ook wel minimaregelingen genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld financiële bijdragen voor de kosten van kinderen of participatie. Ook kunt u een gunstige ziektekostenverzekering afsluiten.

Minimaregelingen

Uw gezinsinkomen bepaalt of u recht hebt

Om gebruik te maken van genoemde gemeentelijke regelingen mag uw gezinsinkomen uit werk of uitkering niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm. Voor de collectieve ziektekostenverzekering is de norm 130%. Voor de computerregeling en –cursus geldt een norm van 100%. Het normbedrag dat voor u geldt is afhankelijk van uw gezinssamenstelling en inkomenssituatie. Bij uw aanvraag wordt uw normbedrag vastgesteld en bepaald of u recht hebt op een van deze regelingen.

Weten waar u recht op heeft?

Op deze website u zelf  nagaan waar u mogelijk recht op heeft.

www.berekenuwrecht.nl

Maak een afspraak op Werkplein Fivelingo
Wilt u gebruikmaken van de minimaregelingen? Neemt u dan contact op met Werkplein Fivelingo voor het maken van een afspraak.

Kijk ook op de website voor nieuws en informatie over minimaregelingen.

Participatieregeling

Deelnemen aan cultuur, sport of onderwijs? Met een bijdrage uit de Participatieregeling wordt dit beter betaalbaar. Deze wordt per persoon per jaar verstrekt aan volwassen gezinsleden (18 jaar en ouder). U kunt een aanvraag doen voor uzelf en uw partner. Overige volwassen gezinsleden vragen de bijdrage zelf aan.

Voorbeelden

 • Zwemabonnementen
 • Lidmaatschap sportverenigingen
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Muziekschoollessen
 • Museumjaarkaart
 • Lidmaatschap vereniging voor amateurkunst

Bedragen

De maximale bijdrage is maximaal € 50,-
per persoon. Het bedrag ontvangt u eenmalig per jaar.

Kindpakket voor kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar is er ondersteuning vanuit het kindpakket. U leest er alles over in de flyer: Kans voor uw kind.

Computerregeling en –cursus (norm 100%)

Steeds vaker moeten u en uw kind zaken regelen op een computer. Dan is het belangrijk dat uw kind een goede computer heeft en dat u ook ermee kunt omgaan. Heeft u geen of een sterk verouderde computer dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Computerregeling. Deze regeling bestaat uit een lening waarmee u voor uw kind een computer kunt.

Bedragen

U krijgt een lening van maximaal € 500,-.

Individuele inkomenstoeslag

Als u 5 jaar of langer een laag inkomen hebt, dan hebt u misschien recht op de Individuele inkomenstoeslag. De Individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt gebruiken om bijvoorbeeld noodzakelijke spullen in huis te vervangen of nieuw te kopen.

U kunt de Individuele inkomenstoeslag één keer per jaar aanvragen en u krijgt het bedrag in één keer op uw rekening gestort. U hoeft over het bedrag van de Individuele inkomenstoeslag geen belasting te betalen.

De Individuele inkomenstoeslag wordt eenmaal per 12 maanden uitgekeerd aan mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.

Voorwaarden

 • In geval van partneruitkering moet uw partner ook aan deze voorwaarden voldoen
 • U bent tussen de 21 en de 65 jaar oud
 • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Delfzijl, Appingedam of Loppersum
 • In de afgelopen 12 maanden is niet eerder een Langdurigheidstoeslag aan u verstrekt
 • U heeft vijf jaar of langer een inkomen uit werk of uitkering op bijstandsniveau
 • Uw vermogen is niet hoger dan de vermogensnorm , zie website
 • U bent geen student, scholier en woont niet in een verzorgingshuis of verpleeghuis
 • U zit niet in de gevangenis
 • U volgde in de afgelopen 5 jaar geen studie waarvoor een tegemoetkoming mogelijk was uit de studiefinanciering of de Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS)

Bedragen 2019

 • € 380,- voor een alleenstaande
 • € 480,- voor een alleenstaande ouder
 • € 540,- voor een gezin

Goed om te weten

De toeslag wordt betaald in de maand na de maand waarin u deze hebt aangevraagd. Als uw aanvraag voor een Individuele inkomenstoeslag wordt afgewezen, dan kunt u bezwaar maken. Hoe dat moet, staat in de afwijzing van uw aanvraag beschreven.

Collectieve ziektekostenverzekering
(norm 130%)

Het voordeel van deze ziektekostenverzekering
is onder andere een premiekorting van op de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Daarnaast kunt u aanspraak maken op diverse extra vergoedingen, bijvoorbeeld voor een bril, voetzorg of eigen bijdrage WMO.

Voor deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering geldt het volgende:

Iedereen is verplicht zelf een basis-ziektekostenverzekering en aanvullende verzekering en tandartsverzekering af te sluiten. Werkplein Fivelingo heeft met Menzis speciale afspraken gemaakt over korting op de premie en extra voordelen voor mensen met een laag inkomen. Meer informatie en aanmelding:: www.gezondverzekerd.nl