Privacyverklaring

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Werkplein Fivelingo verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij houden algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Dit gebruiken wij om de dienstverlening verder te optimaliseren. Deze statistieken bevatten geen persoonlijke gegevens.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Werkplein Fivelingo werkt aan een privacyrichtlijn conform de AVG, de nieuwe Europese privacyrichtlijn.

Meer over privacy en de AVG:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving