Twee miljoen euro beschikbaar van het Rijk

Op 5 juni hebben VNO-NCW MKB Noord en Werk in Zicht het regionale actieplan Perspectief op Werk ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met dit plan geven een groot aantal partijen een extra impuls aan hun samenwerking om werkzoekenden aan het werk te helpen. De staatssecretaris stelt voor de uitvoering hiervan twee miljoen euro beschikbaar gedurende 2 jaren.

Er is op dit moment sprake van arbeidskrapte, er zijn meer banen dan dat er personeel te vinden is. Toch zijn er mensen die niet aan het werk komen, omdat er sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het regionaal actieplan Perspectief op Werk geeft een impuls om deze mismatch te verminderen en daarmee mensen duurzaam inzetbaar te maken voor de arbeidsmarkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door Kansrijke ontmoetingsevents, scholingstrajecten en praktijkleren.

Een groot aantal partijen ondersteunt dit regionale actieplan, waaronder Noorderpoort, Alfa-College, Terra, Drenthe College,  PRO/VSO scholen, Zorgplein-Noord, OTIB, Bouwend Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, FNV, CNV, AWVN, Provincies Groningen en Drenthe, VNO-NCW MKB Noord en Werk in Zicht (gemeenten, sociale werkbedrijven en UWV). Door de krachten te bundelen zijn er meer mogelijkheden om werkgevers en werkzoekenden duurzaam bij elkaar te brengen.

Foto

Ondertekening door Carine Bloemhoff, Bestuursvoorzitter Werk in Zicht en Ton Schroor, directeur VNO-NCW MKB Noord.