Uw jaaropgave toegelicht

Iedereen met een uitkering via Werkplein Fivelingo, krijgt jaarlijks in februari van Werkplein Fivelingo een jaaropgave over het afgelopen jaar. U hebt deze jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte bij de Belastingdienst.

 

Uw jaaropgave kunt u bekijken en downloaden op Mijn Werkplein

Uw jaaropgave blijft altijd beschikbaar op Mijn Werkplein. Ga voor meer informatie en inlogmogelijkheid naar: www.werkpleinfivelingo.nl/mijnwerkplein

 

Goed om te weten

  • Loon loonbelasting/volksverzekeringen: Daar staat het bedrag waarover Werkplein Fivelingo loonbelasting en premies volksverzekeringen moet inhouden. Dat is dus niet het bedrag dat u op uw rekening heeft ontvangen.
  • Geef bij uw belastingaangifte uw inkomen vanuit de Participatiewet op als inkomen uit uitkering
  • Inkomsten vanuit partneralimentatie zijn al verwerkt in de jaaropgave die Werkplein Fivelingo verstrekt. Die hoeft u dus niet meer apart op te geven bij de Belastingdienst.

 

Loonheffing

De loonheffing bestaat uit:

  • Loonbelasting
  • Premie volksverzekeringen
  • Premies werknemersverzekeringen
  • Inkomensafhankelijke bijdrage

 

Zorgverzekeringswet

Deze bedragen heeft u al betaald. Werkplein Fivelingo heeft die bedragen overgemaakt naar de belastingsdienst. U kunt dat nalezen op de betalingsspecificatie die u van Werkplein Werkplein Fivelingo ontvangt. Het gaat hier om een inkomensafhankelijke bijdrage en niet om premies voor uw zorgverzekering.

 

Loonheffingskorting

Loonheffingskortingen zijn kortingen op de belasting en premie volksverzekeringen.

 

Let op!

Bepaalde heffingskortingen moet u zelf aanvragen bij de Belastingsdienst als, u meent dat u daarvoor in aanmerking komt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de algemene heffingskorting minstverdienende partner, de alleenstaande ouderkortingen (daarvan bestaan er twee soorten kortingen) en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Kijk voor meer informatie hierover op www.belastingdienst.nl

 

Lhk betekent loonheffingskorting

Bij een bijstandsuitkering wordt door Werkplein Fivelingo altijd loonheffingskorting toegepast. Daarom staat er op uw jaaropgave een 1 onder code toegepaste lhk.

 

Hebt u andere inkomsten uit arbeid of uitkering naast uw uitkering?

Wij houden rekening met de reeds benutte loonheffingskorting bij andere werkgevers of uitkeringsinstanties.

 

IOAW/IOAZ

Bij een IOAW of IOAZ-uitkering wordt op de jaaropgave aangegeven of de loonheffingskorting door ons is toegepast (code 1) of niet (code 0).

 

Hebt u vragen?

Hebt u vragen of begrijpt u niet goed wat voor u geldt? Kom dan zonder afspraak langs of stel uw vraag telefonisch. Het is verstandig uw klantnummer of Burger Servicenummer (BSN) bij de hand te hebben. Dan kunnen wij uw vraag beter beantwoorden.

 

Bereikbaarheid en openingstijden

Bereikbaarheid en openingstijden