In de laatste vergadering van 2018 sprak de Cliëntenraad over voortgang enquête Cliëntenraad, TOPwerk, Bestuursvergadering van 22 november 2018, vacature Appingedam

Voortgang enquête Cliëntenraad

De enquête die de Cliëntenraad wil gaan houden onder de klanten van Werkplein Fivelingo is door beide partijen goedgekeurd en zal nu definitief worden uitgezet. De vragenlijst van de enquête zal in December 2018 worden uitgezet per mail. Misschien hebben sommige klanten de enquête al ontvangen, als dit niet het geval is dan zal dit deze maand nog komen. Voor het houden van de enquête is contact gezocht met bescherming persoonsgegevens. De enquête zal volledig anoniem worden gedeeld. De enquête zal in eerste instantie worden verspreid onder een bepaalde groep klanten. Klanten die in een traject zitten of een traject hebben meegemaakt krijgen de enquête via de mail toegestuurd. Zij krijgen een mail met daarin een link die gaat naar het onderwerp. Dit is inmiddels gebeurd (red.)

TOPwerk

Tijdens de vergadering werd de nieuwe aanpak TOPwerk gepresenteerd. Met TOPwerk wil het Werkplein Fivelingo mensen effectiever begeleiden naar werk. De aanpak is gebaseerd op meer samenwerking, nieuwe inzichten, gesprekken met vakgenoten en brainstormsessies. Uitgangspunten zijn onder andere dat eerst het inkomen op orde moet zijn, er zoveel mogelijk sprake is van maatwerk en een nadruk op de positieve invloed van werk.

Bestuursvergadering van 22 november 2018

De Cliëntenraad was door het bestuur uitgenodigd om bij de bestuursvergadering aanwezig te zijn. Er zijn drie Cliëntenraadsleden naar deze vergadering toe gegaan. De reden van deze uitnodiging was het jaarverslag en het financiële verslag van de Cliëntenraad over het jaar 2017. Deze is in zeer goede handen ontvangen bij het bestuur. Tijdens de vergadering zijn beide verslagen besproken. Hierbij zijn vooral de punten besproken die nog open staan en die de Cliëntenraad graag wil afronden. Het bestuur gaf de Cliëntenraad complimenten met het werk dat de Cliëntenraad doet.

Vacature Cliëntenraadslid Appingedam

Vanwege het stoppen van een Cliëntenraadslid uit Appingedam moet de Cliëntenraad op zoek naar een nieuw lid voor de Gemeente Appingedam. Hiervoor is een beroep gedaan op de werkcoaches. Dit was de laatste vergadering van het jaar 2018 van de Cliëntenraad. Ook volgend jaar zijn wij er weer. Hieronder kunt u de nieuwe data’s vinden van de vergaderingen voor het jaar 2019. Bij deze wil de Cliëntenraad iedereen een goed 2019 wensen!

Bijeenkomsten en deelname

De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van te voren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het volgende mailadres: clientenraad@werkpleinfivelingo.nl

Vergaderdata 2019

• 24 januari
• 7 maart
• 16 mei
• 20 juni
• 18 juli
• 26 september
• 31 oktober
• 12 december

Hebt u vragen?

Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager. Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u mailen naar clientenraad@werkpleinfivelingo.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.