Op 24 januari j.l. kwam de Cliëntenraad bijeen en sprak over: Beleidsregels inkomstenvrijlating, Ontwikkelingen samenvoeging Cliëntenraad WPF/Raad sociaal domein, Voortgang en uitslag enquête Cliëntenraad, Vacature Appingedam

Beleidsregels inkomstenvrijlating

De Cliëntenraad heeft een stuk ontvangen ter advisering over de inkomstenvrijlating.                                            De beleidregels inkomstenvrijlating Participatiewet, IOAW en IOAZ 2019 gelden voor de 3 gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Deze beleidsregels voor de inkomstenvrijlating zijn bedoeld voor de mensen die in een uitkeringssituatie zitten. Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Aangezien het stuk nogal moeilijk te begrijpen is komt er nog een tekst op de site over de inkomstenvrijlating dat voor iedereen goed te begrijpen is. Daar kan men lezen wat er onder andere onder inkomstenvrijlating wordt verstaan en hoe men voor inkomstenvrijlating in aanmerking komt.

Ontwikkelingen samenvoeging Cliëntenraad WPF/Raad sociaal domein

Voor zover bekend blijven beide raden gescheiden van elkaar. Waarschijnlijk tot aan de herindeling. Er is wel afgesproken dat er iemand uit de Cliëntenraad aanschuift bij de bijeenkomsten van Sociaal domein. Binnenkort zal daar een gesprek plaatsvinden over hoe het er uit zou moeten zien in 2021. Zodra dit gesprek heeft plaatsgevonden zal er verslag worden uitgebracht aan de Cliëntenraad en als hier dan meer over bekend is zullen wij dit op de website laten weten.

Voortgang en uitslag enquête Cliëntenraad

Zoals jullie de vorige keer hebben kunnen lezen is  eind vorig jaar, december 2018, de enquête eruit gegaan. Deze enquête is uitgevoerd door Werkplein Fivelingo in opdracht van de Cliëntenraad.  De enquête is in eerste instantie verspreid onder een bepaalde groep klanten. Klanten die in een traject zitten of een traject hebben meegemaakt in 2018 hebben de enquête via de mail toegestuurd gekregen. Er was een geringe respons en daarom is besloten om een reminder te sturen. Er is uiteindelijk twee keer een reminder verstuurd waardoor de response toch meer is geworden. De uitslag van de enquête is tijdens de vergadering van de Cliëntenraad op 24 januari 2018 gepresenteerd door Werkplein Fivelingo. Op dit moment worden de leerpunten uit de enquête doorgenomen en die zullen later aan de Cliëntenraad worden getoond. Wij als Cliëntenraad gaan de uitslag van de enquête ook nog eens goed bij langs en zullen dan een advies geven aan Werkplein Fivelingo wat wij van de enquête en de uitslag vinden. Als het allemaal is uitgewerkt zal de Cliëntenraad jullie via de website op de hoogte houden van de resultaten.

Vacature Appingedam

De vacature voor een nieuw lid van de Cliëntenraad voor de gemeente Appingedam is niet meer nodig. De Cliëntenraadslid van Appingedam heeft toch besloten om met de Cliëntenraad door te gaan.

Bijeenkomsten en deelname

De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van te voren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het volgende mailadres: clientenraad@werkpleinfivelingo.nl

Vergaderdata 2019

  • 7 maart
  • 16 mei
  • 20 juni
  • 18 juli
  • 26 september
  • 31 oktober
  • 12 december

Hebt u vragen?

Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager.                                   Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u mailen naar clientenraad@werkpleinfivelingo.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.