Vervolg enquête, Nieuw Beschut Werk, Nieuwe Cliëntenraadsleden en bekendheid Cliëntenraad

Vervolg enquête

Zoals jullie hebben kunnen lezen en sommigen hebben kunnen ervaren is er in december vorig jaar een enquête gehouden onder de klanten van Werkplein Fivelingo. Deze enquête is uitgevoerd door Werkplein Fivelingo in opdracht van de Cliëntenraad. De enquête is in eerste instantie verspreid onder een bepaalde groep klanten. Klanten die in het jaar 2018 in een traject zitten of een traject hebben meegemaakt hebben de enquête via de mail toegestuurd gekregen. De resultaten hiervan zijn toen besproken binnen de Cliëntenraad en ook samen met Werkplein Fivelingo. Ook zijn de resultaten doorgestuurd naar het Bestuur. Omdat de Cliëntenraad na de resultaten van de enquête nog met een aantal vragen zit en graag nog wat meer wil ingaan op bepaalde resultaten van de enquête is in overleg met de heer Lensink van Werkplein Fivelingo besproken om nog een vervolg enquête te houden onder een gedeelte van de eerder ondervraagden. De Cliëntenraad is hier nu mee bezig en op korte termijn zal dit plaatsvinden.

Nieuw Beschut Werk

Dit onderwerp staat regelmatig op de agenda van de Cliëntenraad. Er zijn veel vragen vanuit de Cliëntenraad over Nieuw Beschut Werk. Maar doordat dit onderwerp heel complex is en er heel veel zaken nog niet duidelijk zijn en hier goed over nagedacht moet worden krijgt de Cliëntenraad hier ook weinig tot geen antwoorden op. Wij zullen hier op moeten wachten totdat er meer duidelijkheid is over Beschut Werk.

Nieuwe Cliëntenraadsleden

De Cliëntenraad heeft sollicitatiegesprekken gehad voor twee nieuwe leden. Voor de gemeente Appingedam en de gemeente Loppersum moesten twee nieuwe leden gevonden worden. Het is de Cliëntenraad gelukt om twee geschikte kandidaten te vinden. De Cliëntenraad heeft deze nieuwe leden uitgenodigd om de vergadering van donderdag 26 september 2019 bij te wonen. Daar zijn ze voorgesteld aan de rest van de Cliëntenraad. De officiële benoeming moet nog plaatsvinden maar wij hopen natuurlijk dat dit goed komt.

Bekendheid Cliëntenraad

Om de Cliëntenraad nog wat meer bekendheid te geven is er een visitekaartje gemaakt. Hierop staat onder meer wat de Cliëntenraad doet en waar men de Cliëntenraad kan vinden. Dit is besproken tijdens de vergadering en er is aangegeven dat dit een goed idee is en dat er voor gezorgd wordt dat dit in de infomap komt die te vinden is op het Werkplein.

Bijeenkomsten en deelname

De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van te voren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het volgende mailadres: cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl

Vergaderdata 2019

  • 31 oktober
  • 12 december

Heeft u vragen?

Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager.                                   Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u mailen naar cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.