Op 7 maart j.l sprak de Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo over het voorstel Participatiefonds en Individuele Inkomens Toeslag (IIT) en de enquête Cliëntenraad.

Participatiefonds

De Cliëntenraad maakt zich nog steeds hard voor het verhogen van het Participatiefonds voor volwassenen. Dit onderwerp loopt al een hele tijd en het wachten was op een evaluatie hierover. Tijdens de vergadering is aangegeven dat deze evaluatie er komt. Er zou dan onder meer onderzocht worden of het verzoek van de Cliëntenraad aanleiding is om tot een beleidswijziging te komen. Hiervoor moet ook gekeken worden naar het kindpakket.  Alles wordt weer opnieuw bekeken. Dit onderwerp valt onder armoede en het minimabeleid en is daarom een grote klus om hier opnieuw naar te kijken. Er is tijdens de vergadering aangegeven dat ze hier rond de zomer op terug komen. Wij als Cliëntenraad hopen dat er ruimte zal zijn om het beleid voor de Participatiefonds te wijzigen. Meer informatie hierover volgt zodra hier meer duidelijkheid over is.

Individuele Inkomens Toeslag

Ook de IIT is tijdens de vergadering aan de orde gekomen. Ook hier maakt de Cliëntenraad zich nog steeds hard voor. Het voorstel is om de referteperiode van de IIT te verkorten. De Cliëntenraad heeft hierbij geadviseerd aan het bestuur om voor een bepaalde groep, namelijk de chronische zieken en gehandicapten, voor de Individuele Inkomens Toeslag (IIT) het criterium aangaande de termijn om in aanmerking te kunnen komen voor de IIT, te verkorten van 5 naar 3 jaar. Het gaat hierbij om de groep van 27 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een blijvende chronische ziekte dan wel blijvende handicap. Tijdens de vergadering is aangegeven dat er dan aanpassingen nodig zijn op de verordeningen die hierop van toepassing zijn. Er moet goed na gekeken worden samen met het BCO hoe dit aan te pakken. Dit onderwerp is dus nog in ontwikkeling. De komende maanden zal hiermee aan de slag worden gegaan. Ook hierbij geldt dat het wel in het armoedebeleid moet passen. Ook hiervan houden we jullie op de hoogte zodra hier meer over bekend is.

Voortgang enquête Cliëntenraad

Zoals jullie hebben kunnen lezen op de website van de vergadering van 24 januari 2019 is de enquête die de Cliëntenraad graag wilde houden onder de klanten van Werkplein Fivelingo eind december 2018 uitgezet via de mail. De Cliëntenraad heeft de resultaten van deze enquête toen doorgenomen samen met Werkplein Fivelingo. De Cliëntenraad heeft de uitslag van de enquête onderling ook nog weer eens goed doorgenomen en hebben de opmerkingen doorgestuurd naar Werkplein Fivelingo. Tijdens de vergadering van 7 maart 2019 zijn de resultaten opnieuw besproken en hierbij heeft de cliëntenraad laten weten wat zij van de enquête en uitslag vinden. Omdat wij nog bezig zijn met de enquête kunnen wij nu nog geen samenvatting geven van de uitkomsten van de enquête.

De enquête met de resultaten is ook naar het bestuur gestuurd en tijdens de vergadering is de Cliëntenraad gevraagd om bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn om over deze enquête te praten. Hiervoor krijgt de Cliëntenraad nog een uitnodiging.

Bijeenkomsten en deelname

De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van te voren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het volgende mailadres: clientenraad@werkpleinfivelingo.nl

Vergaderdata 2019

  • 7 maart
  • 16 mei
  • 20 juni
  • 18 juli
  • 26 september
  • 31 oktober
  • 12 december

Hebt u vragen?

Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager. Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u mailen naar clientenraad@werkpleinfivelingo.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.