Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 9 maart 2017?

Agendapunten van de vergadering van 9 maart 2017 waren:

  • Nieuwe Cliëntenraadsleden
  • Flextensie
  • Agenda punten 2017 Cliëntenraad

Nieuwe Cliëntenraadsleden en onafhankelijke voorzitter
De Cliëntenraad is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Wij zijn op zoek naar een lid afkomstig uit de gemeente Delfzijl en naar een lid afkomstig uit de gemeente Appingedam. Beiden moeten beschikken over een uitkering van ISD Noordoost. Daarnaast is de cliëntenraad ook nog steeds op zoek naar een onafhankelijke voorzitter. Voor meer informatie kunt u mailen naar clientenraad@isdnoordoost.nl
Flextensie
In het bestuur rapportage tertaal 2 van 2016 is het onderwerp Flextensie naar voren gekomen. Op 1 januari 2016 is ISD Noordoost gestart met de samenwerking van de sociale onderneming Flextensie. Flextensie is de nieuwste vorm van werken zonder loon door bijstandsgerechtigden. De Cliëntenraad wil graag een voorlichting over Flextensie, hoe zij te werk gaan en wat zij nu precies doen.
Ook wil de Cliëntenraad graag weten of er een onderzoek is geweest wat de bijdrage van Flextensie is geweest en wil dat onderzoek als die er is graag inzien. In de media is er de laatste tijd veel aandacht voor geweest of deze vorm van dit werk arbeidsverdringing is, rechtmatig is en “wat als de werknemer ziek word”.

Agenda punten 2017 Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft een opzet gemaakt van de punten waar de Cliëntenraad dit jaar 2017 mee aan de slag wil. Op dit moment zijn er 3 punten opgesteld door de Cliëntenraad:
Het minimabeleid bestaande uit 2 punten, het maatwerk binnen ISD Noordoost, en de fusie tussen ISD Noordoost en Fivelingo. Deze punten worden nog verder uitgewerkt en zodra hier mee over bekend is kunt u dit terug lezen op de website.

Bijeenkomsten en deelname Cliëntenraad 
De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van tevoren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het eerdergenoemde mailadres.

Data vergaderingen 2017
• 11 mei
• 06 juli
• 14 september
• 09 november
• 07 december

Hebt u vragen?
Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager. Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u die mailen naar clientenraad@isdnoordoost.nl