Wat leverde de enquête van de cliëntenraad op?

De cliëntenraad heeft een enquête uitgevoerd onder alle cliënten van het Werkplein Fivelingo. Deze werd uitgevoerd om iets meer over onze cliënten te weten te komen, zodat de CR zijn werk beter kan uitvoeren. Ook was het de bedoeling om meer bekendheid te krijgen onder de cliënten. 


Er zijn iets meer dan 1500 papieren formulieren verstuurd, de verzending werd verzorgd door het Werkplein Fivelingo, vanwege privacy kunnen de CR leden niet bij de adressen van de cliënten komen. Bij cliënten die gehuwd zijn of samenwonen heeft meestal de ‘hoofdgerechtigde’ de enquête gekregen, dus dat maakt de cijfers niet helemaal betrouwbaar, omdat partners misschien andere ervaringen hebben, maar die niet kenbaar hebben kunnen maken.

Deelname
Er zijn 262 formulieren terug gekomen. Niet alle cliënten begrepen dat dit een enquête was van de CR, maar dachten ze dat ze van het Werkplein Fivelingo kwam. Een aantal mensen begreep de vragen niet of kon het niet beantwoorden door laaggeletterdheid of buitenlandse afkomst.
Niet iedereen is geheel afhankelijk van een uitkering, sommige  cliënten hebben een aanvullende uitkering op een salaris, dat beïnvloedt natuurlijk de antwoorden op sommige vragen, bv over het traject.

Uitkomsten
Naar aanleiding van de antwoorden heeft de Cliëntenraad Werkplein Fivelingo de volgende punten aanbevolen bij het Dagelijks Bestuur: 

⦁ Cliënten klagen dat er vaak een wisseling is van werkcoaches en klantmanagers, de CR zou graag zien dat dit minder wordt. Het gebeurt te vaak dat cliënten ‘hun verhaal’ weer moeten doen en weer moeten uitleggen hoe hun persoonlijke situatie is, dit geeft hen het gevoel dat ze onpersoonlijk behandeld worden. Ook is het dan onduidelijk met wie ze contact moeten opnemen als ze iets willen  vragen.

⦁ De trajecten zoals die nu zijn, leveren geen banen op. Luister beter naar de wensen en mogelijkheden van de cliënten, maar kijk ook wat werkgevers te bieden hebben. Het moet niet zo zijn dat werkgevers tijdelijke ‘gratis’ werknemers hebben, maar laat ze de mensen ook een (vaste) baan aanbieden na een traject.

⦁ Als een cliënt een andere werkcoach of klantmanager wil, moet dat makkelijk zonder opgaaf van reden, mogelijk zijn.

⦁ Veel cliënten vallen  in de ouderen groep, die wel vrijwilligerswerk doen of  ‘af’ zijn, hef voor deze groep de sollicitatieplicht op. Er wordt nu landelijk ook gedacht aan verlaging van de pensioenleeftijd, omdat er vanwege corona een nieuwe crisis is begonnen, laat dit ook voor uitkeringsgerechtigden op leeftijd gelden.

⦁ Wat betreft financiële voorlichting, dat kan een stuk beter. Het lijkt erop dat er eigenlijk alleen naar de VKB wordt verwezen, er zijn vele stichtingen, instanties die financiële hulp kunnen bieden. Misschien is het een mogelijkheid om bij de (verplichte) budget-workshops ook iemand bij te laten zitten van het SWD of Humanitas om hierover voorlichting te geven. In de intake-map kan ook bv een folder komen over de verschillende hulpinstanties.

⦁ Er moet duidelijker op rechten en plichten gewezen worden, met uitleg. Ook bij mensen die langdurig in de bijstand zitten, de wetten veranderen nog wel eens en niet iedereen is op de hoogte van die veranderingen. 

⦁ Er zijn nogal wat cliënten die het nederlands niet goed beheersen, wij raden aan om brieven naar cliënten toe ook in een andere taal te schrijven, bv frans, engels en arabisch. Het is natuurlijk zo dat men de nederlandse taal machtig moet worden, maar dit is niet altijd mogelijk en de brieven die door het Werkplein Fivelingo worden gestuurd naar de cliënten, is ook voor een nederlandstalige niet altijd makkelijk te lezen.