Werkgevers

Heeft u plannen, een vacature of andere vragen?

Heeft u een vacature? Wilt u een van onze kandidaten een kans geven? Een werkplek realiseren voor een iemand met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt? Uw sociaal ondernemerschap een boost geven? Of wilt u misschien gebruik maken van onze facilitaire en industriele dienstverlening? Neem contact op met ons werkgeversteam via 0596 63 93 50, vul het contactformulier in of bel rechtstreeks met:

 • Michel Dammer, 06 31 04 25 45
 • Kor Swart, 06 50 43 21 25
 • Andrea Oostinga, 06 21 14 46 87
 • Erik Henkelman,  06 52 86 96 95
 • Saskia Hector (Flextensie), 06 52 82 95 15

Brede dienstverlening

Onze dienstverlening gaat verder dan het vinden van de juiste kandidaat voor die moeilijk vervulbare vacature.

We zijn uw partner op het gebied van:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
 • Vacaturestelling en wervingswijze
 • Opzetten van leer-werktrajecten (BBL en BOL)
 • Loonkostensubsidies en premiekortingen (onder andere voor oudere medewerkers)
 • Competentietesten werkzoekenden en kandidaten
 • Selectie van kandidaten
 • Juridische zaken rondom aanname en ontslag
 • Proefplaatsingen en leer-werkstages
 • Sectorgerichte projecten voor het werven van kandidaten
 • Detachering en begeleid werken
 • Facilitaire en industriele dienstverlening.

Flextensie

Als ondernemer heeft u soms tijdelijk extra personeel nodig. Bijvoorbeeld om een zieke medewerker te vervangen of om piekmomenten op te vangen. Om u als ondernemer daarbij te ondersteunen, biedt de gemeente Flextensie aan. Flextensie maakt het voor ondernemers eenvoudig én financieel aantrekkelijk om bijstandsgerechtigden op flexibele basis in te zetten. Kijk op www.flextensie.nl of neem contact op met Flextensie consulent Saskia Hector. Zij is bereikbaar via 06-528 295 15 of per mail: s.hector@isdnoordoost.nl


Afspraakbanen

Werkplein Fivelingo staat werkgevers graag terzijde in de realisatie van Afspraakbanen. Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen  komen. Dit zijn banen voor mensen die prima kunnen werken, maar door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om zelfstandig  100% van het minimumloon te verdienen. In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe gaat het om 5500 banen van gemiddeld 25,5 uur. We streven ernaar om daarvan 935 banen in de jaren 2015/2016 te realiseren. We staan gezamenlijk voor de opdracht dat voor elkaar te krijgen. Lukt dit niet, dan wordt aan werkgevers een verplichting opgelegd in de vorm van een quotumwet.


Detachering en begeleid werken

Wij hebben al tal van mensen gedetacheerd of ondergebracht bij de meest uiteenlopende bedrijven, bij overheidsinstellingen, in organisaties etc. Elke nieuwe baan brengt uitdagingen met zich mee. De omgeving is nieuw, het werk en de collega’s mogelijk nog onbekend. Onze mensen kunnen hiervoor gevoelig zijn. Daarom steken wij veel tijd en energie in de voorbereiding. Wij leiden ze op en bereiden hen voor, op basis van uw behoefte(n), wij helpen hen om alles zo georganiseerd mogelijk aan te pakken. Maar we helpen uw mensen ook, wanneer dat nodig is: we vertellen wat het voor iemand betekent om van een werkplek in onze organisatie naar een ‘normale’ baan te gaan, hoe verantwoordelijkheden kunnen/moeten worden ingevuld, waar de krachten en de zwakkere punten liggen, e.d. Van ondernemer tot ondernemer.


Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht

Een belangrijke ontwikkeling binnen de Arbeidsmarktregio Groningen is de start van het samenwerkingsverband Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht. Dat richt zich voor een belangrijk deel op Afspraakbanen. Dit bestuurlijk samenwerkingsverband bestaat uit vertegenwoordigers van 27 gemeenten, UWV, VNO/NCW-MKB, FNV, CNV en AWVN. Zij tekenden het akkoord over de 935 Afspraakbanen. Het Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht is onderdeel van Werk in Zicht, het samenwerkingsverband binnen de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Voor meer informatie gaat u naar www.werkinzicht.nl


Contactformulier werkgeversteam Werkplein Fivelingo