Werkgever met plannen of een vacature?

Heeft u plannen, een vacature of andere vragen?

Heeft u een vacature? Wilt u een van onze kandidaten een kans geven? Een werkplek realiseren voor iemand met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt? Uw sociaal ondernemerschap een boost geven? Of wilt u misschien gebruik maken van onze facilitaire en industriele dienstverlening? Neem contact op met ons werkgeversteam via 0596 63 93 50, vul het contactformulier in of bel rechtstreeks met:

 • Priscilla Minkman, 06 25 75 15 05
 • Karin Fekken, 06 50 05 78 96
 • Joop Menke, 06 21 21 59 39
 • Liz Nauta, 06 55 79 75 51
 • Saskia Havinga, 06 50 51 50 77

Brede dienstverlening

Onze dienstverlening gaat verder dan het vinden van de juiste kandidaat voor die moeilijk vervulbare vacature.

We zijn uw partner op het gebied van:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
 • Vacaturestelling en wervingswijze
 • Opzetten van leer-werktrajecten (BBL en BOL)
 • Loonkostensubsidie (onder andere voor ouderen)
 • Competentietesten werkzoekenden en kandidaten
 • Selectie van kandidaten
 • Juridische zaken rondom aanname en ontslag
 • Proefplaatsingen en leer-werkstages
 • Sectorgerichte projecten voor het werven van kandidaten
 • Detachering en begeleid werken
 • Facilitaire en industriele dienstverlening.

Schakelkans

Als ondernemer heeft u soms tijdelijk extra personeel nodig. Bijvoorbeeld om een zieke medewerker te vervangen of om piekmomenten op te vangen. Om u als ondernemer daarbij te ondersteunen, biedt de gemeente Schakelkans aan. Schakelkans maakt het voor ondernemers eenvoudig én financieel aantrekkelijk om bijstandsgerechtigden op flexibele basis in te zetten. Voor bijstandsgerechtigden biedt Schakelkans de mogelijkheid  werkervaring op te doen, wat de kansen op werk doet toenemen. Neem contact op Schakelkans-consulent Karin Fekken via 06 50 05 78 96 of het contactformulier onderaan deze pagina.


Afspraakbanen

Werkplein Fivelingo staat werkgevers graag terzijde in de realisatie van Afspraakbanen. Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen  komen. Dit zijn banen voor mensen die prima kunnen werken, maar door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om zelfstandig  100% van het minimumloon te verdienen. In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe gaat het om 5500 banen van gemiddeld 25,5 uur. We staan gezamenlijk voor de opdracht dat voor elkaar te krijgen. Lukt dit niet, dan wordt aan werkgevers een verplichting opgelegd in de vorm van een quotumwet.


Detachering en begeleid werken

Wij hebben al tal van mensen gedetacheerd of ondergebracht bij de meest uiteenlopende bedrijven, bij overheidsinstellingen, in organisaties etc. Elke nieuwe baan brengt uitdagingen met zich mee. De omgeving is nieuw, het werk en de collega’s mogelijk nog onbekend. Onze mensen kunnen hiervoor gevoelig zijn. Daarom steken wij veel tijd en energie in de voorbereiding. Wij leiden ze op en bereiden hen voor, op basis van uw behoefte(n), wij helpen hen om alles zo georganiseerd mogelijk aan te pakken. Maar we helpen uw mensen ook, wanneer dat nodig is: we vertellen wat het voor iemand betekent om van een werkplek in onze organisatie naar een ‘normale’ baan te gaan, hoe verantwoordelijkheden kunnen/moeten worden ingevuld, waar de krachten en de zwakkere punten liggen, e.d. Van ondernemer tot ondernemer.


Werk in Zicht: #samenwerkenloont

Werk in Zicht is de naam voor de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Wij bestaan uit 24 gemeenten, UWV en SW-bedrijven.Werk in Zicht werkt samen met:

 • onderwijsinstellingen (o.a. Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe college)
 • Sociale partners (FNV, VNO-NCW Noord, MKB-Noord)
 • Provincies (Groningen en Drenthe)

Wij streven naar een inclusieve arbeidsmarkt in  Groningen en Noord-Drenthe. Dit doen wij door de uitvoering van de wettelijke taken.  Ook  ontwikkelen we duurzame oplossingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We werken onder andere samen op het gebied van invulling van de afspraakbanenwerkgeversondersteuningaansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en jeugdwerkloosheid. Onze ambitie is weergegeven in een film over de arbeidsmarktregio. Uitgangspunt is dat Samenwerken loont! Daar waar het meerwaarde heeft zoeken we regionaal de samenwerking. We behouden de kracht van lokaal opereren. Voor meer informatie gaat u naar www.werkinzicht.nl


Contactformulier werkgeversteam Werkplein Fivelingo