In heel Nederland daalde de werkloosheid van 6,9 procent in 2015 naar 6,0 procent in 2016. De grootste daling van de werkloosheid (met 1,4 procentpunt) deed zich voor in de regio Delfzijl en omgeving. Daar daalde het percentage werklozen in de beroepsbevolking van 8,0 naar 6,6.

Relatief nam de werkloosheid het sterkst af in Zeeuwsch-Vlaanderen: van 5,7 naar 4,5 procent. Ook in de regio’s Noord-Friesland, Utrecht, Midden-Noord-Brabant en Noord-Limburg daalde de werkloosheid, met 1,2 procentpunt. Groot-Rijnmond had in 2016 met 8,1 procent de hoogste werkloosheid, al was die ten opzichte van 2015 wel 0,9 procentpunt gedaald.

Lees hier volledige verhaal (CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/50/aantal-banen-in-drenthe-gedaald-in-2016