Een eerste groep horecaondernemers gaat samenwerken met Werkplein Fivelingo om zo de vraag naar personeel (deels) op te lossen.

Die afspraak is maandag gemaakt tijdens een bijeenkomst van horecaondernemers en vertegenwoordigers van het Werkplein. De werkgevers gaven vrijwel zonder uitzondering aan dat zij nu al medewerkers zoeken. Dit worden er alleen maarmeer met het seizoen in aantocht.

Wethouder Annelies Usmany van de gemeente Appingedam benadrukte bij de aftrap het belang van de samenwerking voor beide partijen. Horecaondernemers kunnen zo hun vacatures gemakkelijker invullen.

Voorselectie en nazorg kandidaten

Het Werkplein kan meer werkzoekenden op deze manier naar betaald werk begeleiden. Zij wees er bovendien op dat het Werkplein voor een goede voorselectie van kandidaten zorgt. Bovendien kunnen de werkgevers rekenen op een sluitende nazorg, zodra iemand is aangenomen. Dit is een van de onderdelen van de nieuwe werkwijze die door Werkplein Fivelingo onlangs is ingevoerd, lichtte afdelingshoofd Arbeidsparticipatie Paul Bulterman toe.

Na afloop van de bijeenkomst in Delfzijl reisden de ondernemers door naar Werkplein Fivelingo in Appingedam. Daar maakten zij kennis met enkele tientallen werkzoekenden. Deze waren vooraf door het Werkplein geselecteerd. Een groot aantal werkzoekenden maakte daar een vervolgafspraak met diverse horecaondernemers voor een baan.

Werkconferentie als afsluiter

Het Werkplein gaat in de komende periode met groepen werkgevers uit de acht meest kansrijke branches afspraken maken over samenwerking. Het doel hiervan is de werkgevers in deze branches effectiever te ondersteunen bij het invullen van vacatures. Het is de bedoeling dat de reeks van bijeenkomsten wordt afgesloten met een werkconferentie. Tijdens deze bijeenkomst worden alle gemaakte afspraken gepresenteerd. De staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, wordt gevraagd bij deze slotbijeenkomst aanwezig te zijn. Daarnaast worden landelijk bekende deskundigen op het gebied van onder andere arbeidsmarktvraagstukken uitgenodigd.