Financiële hulp voor ondernemers en ZZP’ers

 

Tozo 5

Mist uw bedrijf inkomsten door de uitbraak van het Coronavirus? Als ondernemer of zzp’er kunt u tijdelijk extra financiële hulp krijgen: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). 
Deze regeling bestaat uit  een uitkering voor levensonderhoud en een bedrijfskrediet. De Tozo is ingesteld per 1 maart 2020 en verlengd. Op 1 juli 2021 werd Tozo 5 van toepassing.

Tozo-perioden

 • Deel 1 van de Tozo liep van 1 maart tot en met 31 mei 2020.
 • Deel 2 van de Tozo liep van 1 juni tot en met 30 september 2020.
 • Deel 3 van de Tozo liep van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.
 • Deel 4 van de Tozo liep van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.
 • Deel 5 van de Tozo loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

Tozo informatie flyer Rijksoverheid

Alle relevante informatie handig voor u verzameld. Klik op de link, download of print de pdf:

https://krijgiktozo.nl/documenten/Informatie_tozo_zelfstandigen.pdf


Wat is de Tozo?

De Tozo is een speciale regeling voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Met deze regeling kunt u een aanvulling krijgen op uw inkomen en op uw bedrijfskapitaal.

De Tozo bestaat uit twee delen:
• uitkering voor levensonderhoud
• een lening voor bedrijfskrediet.


Bedragen

Hoe hoog is de Tozo-uitkering voor levensonderhoud?

De Tozo-uitkering is een aanvulling op uw inkomen tot het sociaal minimum. Hoe hoog de uitkering is, hangt af van uw inkomen. De gemeente vult uw inkomen tot een maximum bedrag. Dat bedrag is afhankelijk van uw woonsituatie. 

Let op: als uw inkomen wijzigt moet u dit opgeven bij de gemeente. Blijkt achteraf dat uw inkomen hoger was dan u bij de aanvraag of via latere wijziging hebt opgegeven? Dan moet u (een deel van) de uitkering terugbetalen.

Hoe hoog is de Tozo-lening?

De Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is maximaal € 10.157. Elk bedrijf met financiële problemen door de coronacrisis kan één lening krijgen. Deze lening moet u binnen 5 jaar vanaf de toekenning van de lening terugbetalen. Tot 1 januari 2022 hoeft u niet af te lossen. Let op: u betaalt 2% rente over de Tozo-lening. De berekening van de rente gaat in per 1 januari 2022. Vanaf die datum begint u ook met aflossen.


Voldoet u aan de voorwaarden?

De voorwaarden kunt u hieronder lezen. Op https://krijgiktozo.nl kunt u op eenvoudige wijze controleren of u aan onderstaande voorwaarden voor Tozo voldoet. 


Voorwaarden Tozo      

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U komt in aanmerking als:

 • u als gevolg van de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor u een bedrijfskrediet nodig heeft;
 • u tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd bent;
 • u Nederlander of daarmee gelijkgesteld bent;
 • u in Nederland woont. Als u buiten Nederland woont, maar in Nederland uw bedrijf heeft, kunt u de Tozo-lening bedrijfskapitaal aanvragen via de gemeente Maastricht. Buiten Nederland wil zeggen woonachtig in één van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;
 • uw bedrijf in Nederland is gevestigd. Als u in Nederland woont, maar in het buitenland uw bedrijf heeft, kunt u vanaf 8 mei 2020 in uw woongemeente een aanvraag indienen voor Tozo-uitkering voor levensonderhoud. In het buitenland wil zeggen in de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;  
 • uw bedrijf economisch nog actief is, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is; 
 • u voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK);
 • u alle noodzakelijke vergunningen heeft;
 • u vóór 17 maart 2020 met uw onderneming bent gestart en bent ingeschreven bij de KVK; 
 • u over 2019 aan het urencriterium voldoet. Dat betekent dat u minimaal 1.225 uur werkte in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht u na 1 januari 2019 zijn gestart in uw onderneming dan moet u in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KVK en indiening van de aanvraag  2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in uw bedrijf gewerkt hebben. Uren voor administratie en acquisitie tellen ook mee. 
 • Als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, dan dient u alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen te bezitten.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op u van toepassing zijn.
 • Als u bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wilt aanvragen, er geen verzoek is ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring van u, uw huishouden, uw bedrijf of zelfstandig beroep al dan niet in samenwerkingsverband. 

Partnerinkomenstoets 

De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als u de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld bij het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u, net als bij Tozo 2, 3 en 4, geen aanspraak maken op Tozo 5-uitkering levensonderhoud.


Tozo 5 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1, 2, 3, 4 of combinatie

Als u als zelfstandige als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3, Tozo 4 en de Tozo 5 samen een maximum kent van € 10.157 euro.

U kunt geen beroep doen op de Tozo 5 lening voor bedrijfskapitaal als u uitstel van betaling of faillissement heeft aangevraagd of gekregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Wanneer u al eerder in de Tozo bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal heeft aangevraagd en toegekend gekregen, maar het maximale bedrag van € 10.157 nog niet is bereikt, kunt u dus nog een aanvullende aanvraag doen tot het maximum van € 10.157 is bereikt.

Als u meer dan € 10.157 nodig heeft voor bedrijfskapitaal, kunt u een aanvraag doen voor het reguliere Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

Ook heeft u misschien recht op de regeling kleine corona kredieten van het ministerie van Economische Zaken.


Tozo aanvragen?

U vraagt Tozo 5 aan bij de gemeente waar u woont. Zelfstandig ondernemers die wonen in de gemeente Eemsdelta kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente Eemsdelta. Dat kan tot en met 30 september 2021. U gebruikt voor de aanvraag de formulieren elders op deze pagina. 


Aanvraagformulier Tozo


Verlenging Tozo 
Heeft u eerder Tozo 4 toegekend gekregen via Werkplein Fivelingo en of de gemeente Eemsdelta en de periode tussen de einddatum van die uitkering en de datum waarop  u de verlenging wilt laten ingaan is korter dan 3 maanden?*  Gebruik dan dit formulier voor een aanvraag van een Tozo 5 uitkering voor levensonderhoud:

Download het formulier:

Aanvraagformulier verlenging Levensonderhoud Tozo 5 Eemsdelta

*Heeft u Tozo toegekend gekregen via een andere gemeente? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen.


Nieuwe Tozo aanvraag
Formulier voor een nieuwe aanvraag van een Tozo uitkering voor levensonderhoud:

Download het formulier:

Aanvraagformulier Levensonderhoud Tozo 5 Eemsdelta


Bedrijfskrediet
Formulier voor een aanvraag van een bedrijfskrediet:

Download het formulier:

Aanvraagformulier Bedrijfskrediet Tozo 5 Eemsdelta


Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen.
Op het formulier vindt u instructies voor het indienen van uw aanvraag. Wilt u zowel een uitkering voor levens onderhoud als een krediet? Dan vult u beide formulieren in.

Bijvoegen bij uw aanvraag

 1. Een kopie van uw identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner.
  Let op: Rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs;
 2. De voor- en achterzijde van het bankpasje van een rekening op uw naam of een kopie van uw meest recente bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering wilt ontvangen.
 3. Bewijsstukken en documentatie

Ervaart u problemen met het invullen van het formulier?
U kunt telefonisch contact opnemen (zie pagina contact) of een mail richten aan zzp-corona@werkpleinfivelingo.nl.

Informatie

Eerste Hulp Bij Corona voor ondernemers (EHBC)
Op de pagina EHBC hebben we informatie over steunmaatregelen voor ondernemers verzameld. In een document leest u over lokale en landelijke regelingen en veelgestelde vragen van ondernemers. Ook treft u informatie aan waarmee u werknemers kunt informeren. De informatie van EHBC krijgt regelmatig updates.

Wijzigingen doorgeven

Bij toekenning van uw Tozo uitkering ontvangt u automatisch een wijzigingsformulier. Daarmee kunt u wijzigingen doorgeven over uw leefsituatie en inkomen over de periode waarvoor u Tozo nodig heeft.
U heeft deze dus niet aan te vragen of hier te downloaden.