Financiële hulp voor ondernemers en ZZP’ers

Mist uw bedrijf inkomsten door de uitbraak van het Coronavirus? Als ondernemer of zzp’er kunt u tijdelijk extra financiele hulp krijgen: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dit is een uitkering voor levensonderhoud. Krediet aanvragen kan met ingang van woensdag 8 april, 08.30 uur. De noodmaatregelen gelden 3 maanden lang.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo is nog niet definitief vastgesteld. Als u aan de voorwaarden voldoet kunnen we u een voorschot geven. De Participatiewet (Bbz2004) is het wettelijk kader voor de uitvoering van deze regeling.

Voorwaarden

Op https://krijgiktozo.nl kunt u op eenvoudige wijze controleren of u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • u in Nederland woont en over de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht beschikt
 • uw bedrijf gevestigd is in Nederland en u hoofdzakelijk werkzaamheden in Nederland uitvoert
 • u over alle benodigde papieren en vergunningen beschikt om uw bedrijf en beroep uit te oefenen
 • uw bedrijf actief is en niet opgeheven
 • uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel
 • uw bedrijf voor het merendeel uw bezit is; u heeft tenminste 51% van de aandelen in handen
 • u de volledige zeggenschap hebt over uw bedrijf en zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen
 • u gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of zelfstandig beroep werkt
 • uw inkomen als gevolg van de coronacrisis verminderd is tot onder het sociaal minimum
 • u ouder bent dan 18 jaar en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
 • u woont in de gemeente Appingedam, Delfzijl of Loppersum

Aanvraagformulier Tozo

Dit formulier is bedoeld voor een uitkering voor levensonderhoud: 

Aanvraagformulier Tozo

Het aanvraagformulier voor een krediet is 8 april beschikbaar. 

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen. 

Bijvoegen bij uw aanvraag

 1. Een kopie van uw identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner.
  Let op: Rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs;
 2. De voor- en achterzijde van het bankpasje van een rekening op uw naam of een kopie van uw meest recente bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering wilt ontvangen.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier samen met de gevraagde documenten naar:
zzp-corona@werkpleinfivelingo.nl

Of stuur uw aanvraag per post naar:

Werkplein Fivelingo
t.a.v. Hulp zelfstandig ondernemers
Postbus 24
9900 AA Appingedam