De reis van het brandweerpak

De brandweerpakken van de Veiligheidsregio Groningen, worden bij schade gerepareerd in het naaiatelier van Werkplein Fivelingo in Appingedam. De reparaties worden uitgevoerd door SW-medewerkers vanuit de Participatiewet. Gegeven de aard van de omstandigheden waaronder een brandweerpak gebruikt wordt, gaat het bij de herstelwerkzaamheden om precisiewerk met gebruik van gespecialiseerde materialen en technieken. High-tech De reparatie … Lees verder De reis van het brandweerpak

Hewa verschaft werk aan vijftien mensen van Werkplein Fivelingo

Hewa Light & Cable Solutions uit Roden en Werkplein Fivelingo uit Appingedam hebben een contract getekend voor het assembleren van 10.000 LED-lichtarmaturen voor fietsenstallingen op NS-stations.  Ongeveer vijftien medewerkers vanuit de Participatiewet zijn door dit contract voor een jaar verzekerd van werk.   Duurzaam en sociaal Hewa Light & Cable Solutions levert de LED-armaturen aan … Lees verder Hewa verschaft werk aan vijftien mensen van Werkplein Fivelingo

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 mei 2019

Tijdens de bijeenkomst op 16 mei 2019 sprak de Cliëntenraad over de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) , nieuw Beschut Werk en de voortgang enquête Cliëntenraad. De Cliëntenraad is al enige tijd bezig met de IIT, met name om de referteperiode te verkorten van 5 naar 3 jaar voor een bepaalde groep uitkeringsgerechtigden. Dit voorstel van de Cliëntenraad … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 mei 2019

De juiste persoon op de juiste plek in de thuiszorg (2)

In opdracht van gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum ondersteunen diverse thuiszorgorganisaties ouderen en mensen met een beperking. Door de vergrijzing en het langer thuis wonen van ouderen is de vraag naar nieuwe medewerkers groot. Ook vakanties zorgen voor extra vraag naar personeel. Waar komen die nieuwe krachten vandaan? Samenwerken helpt thuiszorg aan nieuwe (vakantie)krachten! Een inschrijfochtend, … Lees verder De juiste persoon op de juiste plek in de thuiszorg (2)

Zonnige toekomst voor nieuwe monteurs zonnepanelen

Eind april zijn tien certificaten uitgereikt aan kersverse monteurs zonnepanelen. Deze voormalig werkzoekenden hebben als eerste groep het opleidingstraject van GroenLeven en Leerbouwen succesvol doorlopen. De samenwerking met Werk in Zicht zorgt ervoor dat deze mannen nu een arbeidscontract op zak hebben en zij leggen nu grootschalige zonne-energie projecten aan. Tien mannen: klaar voor de … Lees verder Zonnige toekomst voor nieuwe monteurs zonnepanelen