Bedragen en betaaldata 2020

Op deze pagina vindt u uitleg en bedragen met betrekking tot de inkomensnormen van minimaregelingen, de kostendelersnorm, de hoogte van uw uitkering en betaaldata in 2020.

Norm 110% en 130% als u gebruik wilt maken van een minimaregeling

Is uw gezinsinkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm, dan hebt u mogelijk recht op extra inkomen en andere voordelen. Voorbeelden daarvan zijn de Participatieregeling en het Kindpakket (zie ook www.kansvooruwkind.nl). Voor de Collectieve ziektekostenverzekering geldt een norm van 130% van de bijstandsnorm. De norm die voor u van toepassing is, hangt samen met uw leefvorm.

Op de website www.berekenuwrecht.nl kunt u kijken waar u mogelijk recht op heeft. Wilt u gebruik maken van deze regelingen dan kunt u dat aanvragen bij Werkplein Fivelingo.

Kostendelersnorm

Als u met één of meerdere meerderjarige personen uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, is de kostendelersnorm op u van toepassing. Uw gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning. Bij iedere extra meerderjarige persoon in uw woning neemt de hoogte van uw norm af omdat u met meer mensen uw kosten kunt delen. Dit leidt tot de volgende percentages per type huishouden:

Huishoudtype % van bijstandsnorm

 

100% = uitkering voor (echt)paren

 1 persoon  70% (= alleenstaande norm)
 2 personen 50%
 3 personen 43,33%
 4 personen 40%
 5 personen 38%

 

Bedragen 1 januari 2020 t/m 1 juli 2020

De bijstandsnormen zijn gewijzigd per 1 januari 2020 als gevolg van de koppeling aan het minimumloon. 

 

Bijstand

Situatie thuis 

Leeftijd 

Bijstandsnorm 100% 

Bijstandsnorm 120% 

Bijstandsnorm 130% 

Gehuwd of samenwonend 

21 jaar tot AOW leeftijd 

€ 1.503,31 

€ 1.803,97 

€ 1.954,30 

  

Vanaf AOW leeftijd 

€ 1.594,42 

€ 1.913,30 

€ 2.072,74 

Alleenstaande of alleenstaande ouder 

21 jaar tot AOW leeftijd 

€ 1.052,32 

€ 1.262,78 

€ 1.368,02 

  

Vanaf AOW leeftijd 

€ 1.176,25 

€ 1.411,50 

€ 1.529,13 

Alleenstaande in inrichting 

21 jaar tot AOW leeftijd 

€ 366,20 

€ 439,44 

€ 476,06 

Jongere 

18 tot 21 jaar 

 Diverse bedragen afhankelijk van leefvorm,
 leeftijd partner en kinderen

 

 

IOAW en IOAZ

Gehuwden/samenwonenden (beide partners 21 jaar of ouder) 

Per maand 

€ 1.551,88 

 

Vakantie-uitkering 

€ 124,14 

 

Totaal 

€ 1.676,02 

 

Alleenstaanden en alleenstaande ouders zonder meerderjarige medebewoners 

Per maand 

€ 1.219,05 

 

Vakantie-uitkering 

€ 97,52 

 

Totaal 

€ 1.316,57 

 

Alleenstaanden en alleenstaande ouders met een of meer meerderjarige medebewoners (kostendelersnorm) 

Per maand 

€ 775,94 

 

Vakantie-uitkering 

€ 62,07 

 

Totaal 

€ 838,0 

 


Maximaal toegestaan vermogen

Gezamenlijke huishouding
€ 12.450
Alleenstaande ouder
€ 12.450
Alleenstaande
€  6.225

Betaaldata 2020

Op de betaaldatum moeten de uitkeringen door ons op de bankrekeningen zijn overgemaakt. Op ING-rekeningen staat het geld vaak een of twee dagen later.

24 januari
28 februari
27 maart
 
30 april
29 mei
11 juni vakantiegeld
29 juni
 
31 juli
28 augustus
30 september
 
30 oktober
27 november
22 december