Regionaal actieplan voor arbeidsmarkt ondertekend

Twee miljoen euro beschikbaar van het Rijk Op 5 juni hebben VNO-NCW MKB Noord en Werk in Zicht het regionale actieplan Perspectief op Werk ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met dit plan geven een groot aantal partijen een extra impuls aan hun samenwerking om werkzoekenden aan het werk te helpen. De … Lees verder Regionaal actieplan voor arbeidsmarkt ondertekend

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te vinden. En mensen komen niet alleen aan het werk, maar blijven dat ook. Dit zijn de belangrijkste doelen uit de aanpak “Het Breed Offensief” van staatssecretaris Van … Lees verder Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

Concrete regeling werkgevers voor scholing vanuit 1000-banenplan

Afgelopen maandag 20 mei lanceerden de partners van het 1000-banenplan nieuwe financiële regelingen voor werkgevers. Via de website www.1000banenplan.nl kan er een afspraak gemaakt worden. Met deze regelingen kunnen werkgevers in hun eigen bedrijf scholing op maat ontwikkelen voor nieuw personeel. Dit kan zowel voor één persoon als voor tien tegelijkertijd. Eigenaar Pieter de Boer … Lees verder Concrete regeling werkgevers voor scholing vanuit 1000-banenplan

Zonnige toekomst voor nieuwe monteurs zonnepanelen

Eind april zijn tien certificaten uitgereikt aan kersverse monteurs zonnepanelen. Deze voormalig werkzoekenden hebben als eerste groep het opleidingstraject van GroenLeven en Leerbouwen succesvol doorlopen. De samenwerking met Werk in Zicht zorgt ervoor dat deze mannen nu een arbeidscontract op zak hebben en zij leggen nu grootschalige zonne-energie projecten aan. Tien mannen: klaar voor de … Lees verder Zonnige toekomst voor nieuwe monteurs zonnepanelen

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 7 maart 2019?

Op 7 maart j.l sprak de Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo over het voorstel Participatiefonds en Individuele Inkomens Toeslag (IIT) en de enquête Cliëntenraad. Participatiefonds De Cliëntenraad maakt zich nog steeds hard voor het verhogen van het Participatiefonds voor volwassenen. Dit onderwerp loopt al een hele tijd en het wachten was op een evaluatie hierover. Tijdens … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 7 maart 2019?

Topbrands Europe en Werkplein Fivelingo creëren 70 banen in Appingedam

Topbrands en Werkplein Fivelingo hebben een contract getekend voor het verpakken van cosmetica, lichaamsverzorgings- en huishoudelijke reinigingsproducten. Topbrands handelt wereldwijd in deze producten en is één van de marktleiders. Ongeveer 70 medewerkers van Werkplein Fivelingo zijn door dit contract verzekerd van werk voor langere tijd. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de vestiging van Werkplein Fivelingo … Lees verder Topbrands Europe en Werkplein Fivelingo creëren 70 banen in Appingedam

Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 24 januari 2019?

Op 24 januari j.l. kwam de Cliëntenraad bijeen en sprak over: Beleidsregels inkomstenvrijlating, Ontwikkelingen samenvoeging Cliëntenraad WPF/Raad sociaal domein, Voortgang en uitslag enquête Cliëntenraad, Vacature Appingedam Beleidsregels inkomstenvrijlating De Cliëntenraad heeft een stuk ontvangen ter advisering over de inkomstenvrijlating.                                            De beleidregels inkomstenvrijlating Participatiewet, IOAW en IOAZ 2019 gelden voor de 3 gemeenten Delfzijl, Appingedam en … Lees verder Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 24 januari 2019?

Nieuwe directeur benoemd bij Werkplein Fivelingo

Het bestuur van Werkplein Fivelingo heeft Bart Lensink (62) per 1 januari 2019 benoemd tot directeur van Werkplein Fivelingo. Meindert Joostens, voorzitter van het dagelijks bestuur van het werkbedrijf, is blij met de benoeming: 'Met Bart Lensink krijgen we een ervaren directeur aan het roer, die tot de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Appingedam, Delfzijl … Lees verder Nieuwe directeur benoemd bij Werkplein Fivelingo

Betaaldata 2019 uitkeringen Werkplein Fivelingo

Voor de uitbetaling van uitkeringen (P-wet) zijn door Werkplein Fivelingo onderstaande betaaldata vastgesteld. Op de betaaldatum moeten de uitkeringen door ons op de bankrekeningen zijn overgemaakt. Op ING-rekeningen staat het geld vaak een of twee dagen later. Januari 25 januari Februari 28 februari Maart 29 maart April 30 april Mei 31 mei Vakantiegeld 7 juni … Lees verder Betaaldata 2019 uitkeringen Werkplein Fivelingo