Digitaal platform Mijn Werkplein van start

Mijn Werkplein is het nieuwe digitale platform voor klanten van Werkplein Fivelingo. Klanten kunnen hier gegevens inzien, wijzigen en aanvragen doen. Alles wordt automatisch en veilig bewaard. Voorlopig is de dienstverlening op Mijn Werkplein nog beperkt tot het bekijken van gegevens, jaaropgaven en uitkeringsspecificaties. Daarnaast kunnen vakanties worden doorgegeven. Inloggen op Mijn Werkplein kan met DigiD.

Klanten met een uitkering van Werkplein Fivelingo ontvingen in week 5 (28 januari – 2 februari) hun jaaropgave en een informatiebrief over Mijn Werkplein. De jaaropgave zijn nu ook te bekijken en te downloaden op Mijn Werkplein.

Lees meer over Mijn Werkplein

werkpleinfivelingo.nl/mijnwerkplein