EHBC Update #13 Vergoeding voor tuinders en heldere basisregels

Ondernemers in de sierteeltsector en sommige delen van de voedingstuinbouw kunnen een vergoeding aanvragen voor omzetschade door de coronacrisis. Deze schade is ontstaan, omdat u producten die snel bederven bijvoorbeeld niet meer kunt exporteren. Het uitgangspunt van deze omzetschaderegeling is dat u 30% van deze schade zelf betaalt (ondernemersrisico). De overheid betaalt een deel van de overige schade. Voor deze regeling is € 600 miljoen beschikbaar.

Wanneer komt u in aanmerking?

U bent ondernemer in de sierteeltsector en voedingstuinbouw:

  • telers van bloembollen, boomkwekerijgewassen, sierplanten, perkplanten, potplanten snijbloemen en snijheesters
  • groothandelaren
  • vermeerderaars
  • wegtransporteurs
  • veilingen van sierteeltproducten
  • telers en groothandelaren in de voedingstuinbouw

Uw bedrijf heeft in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst door de coronamaatregelen.

De volledige regeling vindt u in het EHBC overzicht.

Nieuwe basisregels stap voor stap

De maatregelen tegen corona worden soepeler. Maar naleving van nieuwe basisregels is cruciaal om nieuwe besmettingen te voorkomen. De overheid heeft een heldere infographic gemaakt waarop de basisregels stap voor stap worden uitgelegd.