Bij de Cliëntenraad kwam onlangs het goede nieuws binnen dat het Project Vroegsignalering Schulden voortgezet gaat worden bij Werkplein Fivelingo. In elk geval tot januari 2018 waarna het  een structurele vorm krijgt en wordt opgenomen in de dienstverlening.

De Cliëntenraad heeft net als het Werkplein zelf een positief advies gegeven aan de raad om dit traject voort  te zetten. Het gaat immers om de belangen van veel cliënten die een beroep (willen) doen op een uitkering of  de dienstverlening van Werkplein Fivelingo. Ze hebben deze steun nodig om de kwaliteit van leven te kunnen behouden of te verbeteren.

De focus ligt op het signaleren van mogelijke schulden bij de cliënt als ze gebruik maken van de dienstverlening van Werkplein Fivelingo. Deze inzet beïnvloedt de kwaliteit van het leven dusdanig, dat het een positieve bijdrage levert voor zowel de cliënt als Werkplein Fivelingo. Het is een win win situatie!

Een bericht van de Cliëntenraad Werkplein Fivelingo d.d. 12 juli 2017