Op vakantie met een uitkering 2020

Voor wie?

Iedereen met een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet

Waarom?

Als u op vakantie wilt, moet u dat minimaal 7 dagen van tevoren melden

Met behoud van uitkering op vakantie

U ontvangt een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet. Dan mag u met behoud van uitkering op vakantie en u mag op vakantie met wie u wilt. Maar er zijn wel een aantal regels waar u zich aan moet houden.

Dit zijn de regels voor uw vakantie

Voorkom problemen en houd u aan het volgende:

  • U mag per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) vier weken (28 dagen) op vakantie en hebt dan geen sollicitatieplicht
  • Meldingsplicht: U meldt uw vakantie uiterlijk 7 dagen voor vertrek. De melding kunt u doen met het vakantieformulier dat u op Werkplein Fivelingo kunt krijgen, invullen en inleveren.
    U kunt het ook op de website downloaden.
  • U mag maximaal 4 weken in het buitenland verblijven. Blijft u langer dan verliest u uw recht op een uitkering!
  • Als u een traject volgt, plan dan uw vakantie in overleg met uw trajectbegeleider.
  • Kortdurend familiebezoek in Nederland is geen vakantie. Familiebezoek in het buitenland is altijd vakantie.
  • Als u ook een uitkering van een andere uitkeringsinstantie zoals UWV ontvangt, dan gelden voor u toch de regels van Werkplein Fivelingo.
  • Niet-opgenomen vakantiedagen kunt u niet meenemen naar het volgende jaar.

Vakantie aanvraagformulier

Aanvraagformulier vakantie