Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 1 juni 2017?

Nieuwe Cliëntenraadsleden, Flextensie, Beleid Coördinerend Overleg (BCO) en Cliëntenraad<> Adviesraad Sociaal Domein

Nieuwe Cliëntenraadsleden
Tijdens de vergadering van 01 juni 2017 zijn twee nieuwe leden voor de Cliëntenraad geïntroduceerd. Het heeft een tijdje geduurd voordat we geschikte kandidaten hebben kunnen krijgen, maar uiteindelijk zijn de plekken voor zowel de Gemeente Delfzijl als voor de Gemeente Appingedam nu ingevuld.
De Cliëntenraad is overigens nog wel steeds op zoek naar een onafhankelijke voorzitter.

Flextensie
De Cliëntenraad heeft bezoek gehad van Flextensie. Mevrouw Saskia Hector heeft hierbij uitleg gegeven over Flextensie. De Cliëntenraad wilde namelijk meer duidelijkheid hebben over de werkwijze, toepassingen en resultaten bij Flextensie.
Flextensie wordt aangeboden vanuit Werkplein Fivelingo aan alle mensen die een bijstandsuitkering hebben. Het is een instrument dat mensen helpt om weer aan het werk te komen. Het gaat bij Flextensie om tijdelijk kort werk. Het is werk met behoud van uitkering. Boven op je uitkering ontvangt u een netto vergoeding per gewerkt uur. U ontvangt dan per gewerkt uur een premie van 2 euro. De vergoeding die u krijgt heeft geen gevolgen voor uw uitkering en heeft ook geen gevolgen voor de toeslagen die u krijgt.
Wilt u tijdelijk werk gaan doen via Flextensie, dan kunt u zich melden via uw werkcoach of aanmelden bij Flextensie. Kandidaten melden zich vrijwillig bij Flextensie, dit is dus niet verplicht. Er moet nog wel een wijzigingsformulier worden ingevuld dat u gaat werken via Flextensie. De gewerkte uren hoeft u niet door te geven. Kandidaten die dan worden benaderd voor werk mogen het werk dat wordt aangeboden weigeren. U mag maximaal 3 maanden fulltime (> 28 uur per week)werken via Flextensie. Bij minder ( Heeft u vragen of wilt u meer weten over Flextensie? Kijk dan op www.flextensie.nl of neem contact op met Flextensie consulent Saskia Hector. Zij is bereikbaar via 0652829515 of per email: s.hector@isdnoordoost.nl

Beleid Coördinerend Overleg (BCO)
Het BCO is het gevolg van de fusie en de wens van gemeenten dat het Beleid Werk en Inkomen sinds maart 2017 wordt voorbereid in een BCO. Aan dit BCO doen beleidsmedewerkers van de drie gemeenten en de beleidsmedewerkers van Werkplein Fivelingo mee. Zij evalueren het bestaande beleid en bereiden nieuw te maken beleid voor.

Cliëntenraad <>Adviesraad Sociaal Domein
De Cliëntenraad wou graag weten of zij nog bestaansrecht hebben nu er een Adviesraad Sociaal Domein is gekomen. Er is aangegeven om de Cliëntenraad voorlopig te laten bestaan in Werkplein Fivelingo. Wellicht wordt de Cliëntenraad laten samengevoegd in de Adviesraad Sociaal Domein maar voor alsnog bestaan de Cliëntenraad en de Adviesraad Sociaal Domein apart van elkaar.
Bijeenkomsten en deelname
De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van tevoren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het volgende mailadres: clientenraad@isdnoordoost.nl

Vergaderdata 2017
• 06 juli
• 14 september
• 09 november
• 07 december

Hebt u vragen?
Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager. Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u die mailen naar clientenraad@isdnoordoost.nl