Uw Cliëntenraad besprak tijdens de vergadering d.d. 10 november 2018 de volgende onderwerpen: Sociaal makelaar, Voortgang enquête Cliëntenraad.

Sociaal makelaar

Tijdens de vergadering heeft de Cliëntenraad het gehad over de sociaal makelaar.

De sociaal makelaar is aangesteld door de gemeente Delfzijl en wordt uitgevoerd door Jan Baarveld. De sociaal makelaar gaat in gesprek met mensen die een uitkering ontvangen van Werkplein Fivelingo en die zijn vrijgesteld van sollicitatie en/of arbeidsplicht. Op deze manier wordt er gekeken hoe het met u gaat en wat u persoonlijke situatie is. Daarbij wordt ook gekeken of mensen nog iets kunnen doen en of ze nog actief zijn. Er wordt gekeken om mensen vrijblijvend in te zetten in de maatschappij, om zo contact te krijgen en te houden met andere mensen.

Door bijvoorbeeld dagbesteding, vrijwilligerswerk of om bepaalde vaardigheden op te doen. Ook wordt er gekeken of er eventuele belemmeringen zijn en wat daar dan aan gedaan kan worden.

Voorgang Enquête Cliëntenraad

Zoals al eerder is aangegeven wil de Cliëntenraad graag een enquête houden onder de klanten van Werkplein Fivelingo. Er is voorgesteld om de enquête samen met WPF op te stellen. De Cliëntenraad kreeg vlak voor de vergadering de concept versie van de enquête te zien die namens de WPF is opgesteld. Tijdens de vergadering is de Cliëntenraad gevraagd of deze enquête de goedkeuring kreeg. Het concept van de enquête wordt nu voorgelegd aan het MT. Meer informatie hierover volgt zodra de enquête definitief is en daadwerkelijk zal worden gehouden.

Bijeenkomsten en deelname

De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van te voren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het volgende mailadres: cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl

Vergaderdata 2018

  • 13 december

Hebt u vragen?

Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager. Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u mailen naar cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.